De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen.

Onze nieuwsbrief

Oproep tot het indienen van een afwijkingsaanvraag voor het kalenderjaar 2018 op het verbrandingsverbod voor de energetische valorisatie van dierlijke vetten categorie 3 en gebruikte frituurvetten en -oliën (GFVO).