Wat is de aanvaardingsplicht voor batterijen en accu's?

Afgedankte batterijen en accu's, zowel los verkocht als ingebouwd in een toestel, zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen en accu's. Zij zijn verplicht om het door de klant afgedankte product terug te nemen.

Bebat werd opgericht door de producenten en invoerders van batterijen en accu's, en staat in voor de praktische uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte batterijen en accu's. Bebat zorgt voor de gratis ophaling en recyclage van de afgedankte batterijen en accu's.