Aanvraag voor deel van perceel

Als het bodemattest voor het volledig perceel niet bruikbaar is voor een overdracht vraagt u een bodemattest voor een deel van een perceel aan.  Bekijk hiervoor eerst de procedure overdracht delen van kadastrale percelen. Deze procedure kan u vinden in de Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek - punt 4.4.3 - Delen van kadastrale percelen. Deze Standaardprocedure vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

De aanvraag van een bodemattest voor een deel van een perceel verkrijgt u per e-mail via:
bodemattestdeelperceel@ovam.be

Wat moet de e-mail bevatten?

De naam, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, eventueel het referentienummer van de de federale overheidsdienst financiën.

Als u over een lopende rekening beschikt bij de OVAM vermeld dan ook uw gestructureerde mededeling. De verrekening van uw aanvraag gebeurt dan via uw lopende rekening.

Voeg volgende bijlagen toe:

  • het afbakeningsplan in pdf-formaat (max grootte: 10 Mb)
  • het coördinatenbestand van de overeenstemmende hoekpunten in txt-formaat zoals opgelegd door de federale overheidsdienst financiën