Materiaalprestatie gebouwen

Onze gebouwen worden steeds energiezuiniger en in de toekomst misschien wel bijna energieneutraal. Het energieverbruik van gebouwen tijdens de gebruiksfase zal dus een steeds kleiner aandeel van de totale milieu-impact vertegenwoordigen. Maar materialen, vandaag verantwoordelijk voor zo’n 15 tot 18% van de totale milieu-impact van een gebouw, zullen almaar meer doorslaggevend worden. Toch is het niet zo vanzelfsprekend om tijdens de ontwerpfase de meest duurzame combinatie van materialen te selecteren voor het optrekken van een gebouw.

MMG rekenmodel

De voorbije jaren werd in opdracht van de OVAM een meetmethode (MMG) ontwikkeld, gebaseerd op levenscyclusanalyse, om de materiaalprestaties van gebouwelementen te bepalen. Daarmee kan men de milieu-impact vergelijken van elementvarianten, zoals wand-, dak- en vloerconstructies.

De publicatie Milieuprofiel van gebouwelementen bevat een databank van milieuprofielen van 115 gebouwelementvarianten die specifiek zijn voor de Vlaams-Belgische bouwcontext. Deze databank is het resultaat van het onderzoek 'Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelementen' (MMG)dat in 2012 werd afgerond. De MMG-bepalingsmethode die aan de basis ligt voor het berekenen van de milieuprofielen wordt op een open en transparante wijze voorgesteld.