Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Stand van zaken

Aanvaardings-
plichten, MBO's,
beheersorganismen,
evaluatierapporten ...

Lopende consultaties

U kunt op 2 momenten in de totstandkoming van een MBO uw stem laten horen.

Blijf op de hoogte!
UPV Vlaanderen - Nieuw

Consultatie startnota MBO Afvalbanden

De Vlaamse Regering wil de onderhandelingen voor een nieuwe MBO afvalbanden opstarten. Daartoe werd een startnota en bijhorende RIA opgesteld.

U kan vragen, opmerkingen of bezwaren over de startnota formuleren van 5 mei tot en met 5 juni 2017. Dit kan via mail naar mbo@ovam.be of per post via OVAM - Dienst KBB, Stationsstraat 110 in 2800 Mechelen. De OVAM onderzoekt alle reacties en stelt hierover een verslag op dat wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

pdf bestandStartnota MBO afvalbanden.pdf (106 kB)

pdf bestandRIA Afvalbanden.pdf (627 kB)

Goedgekeurde startnota's MBO's

Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering de startota's voor de MBO's afgedankte voertuigen en afgedankte batterijen van HE auto's goed. De startnota motiveert de beleidskeuze en beschrijft de belangrijkste doelstellingen en krachtlijnen. Op basis van de startnota worden de onderhandelingen met de sector opgestart. Ook rond de MBO batterijen lopen nog onderhandelingen met de sector.

pdf bestandStartnota MBO afgedankte voertuigen.pdf (115 kB)

pdf bestandStartnota MBO batterijen aandrijving HE-auto's.pdf (127 kB)

pdf bestandStartnota MBO batterijen.pdf (138 kB)

Studie naar de rol van beheersorganismen

studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarktOp vraag van OVAM bestudeerde Ernst&Young i.s.m. RDC de rol van de beheersorganismen in de afvalmarkt. De studie analyseert de vraag of de huidige invulling van de aanvaardingsplicht via de beheersorganismen economisch efficiënt en juridisch conform verloopt. De onderzoekers komen tot een positief oordeel maar schetsten ook enkele interessante aanbevelingen.

pdf bestandStudie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarkt.pdf (795 kB)

pdf bestandSynthese NL.pdf (1.38 MB)

pdf bestandSynthese FR.pdf (1.39 MB)

pdf bestandSynthese ENG.pdf (1.39 MB)

 

UPV - Nieuw

EPR in de Circular Economy Package

Guidance on EPRDe Europese Commissie heeft eind 2015 haar Circular Economy Package uitgebracht. Hierin zitten ook wijzigingen aan de Europese regelgeving over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De voorstellen zijn gebaseerd op de studie 'Development of guidance on EPR' die BIO by Deloitte uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie.

Studie BIO by Deloitte: epr.eu-smr.eu

Circular Economy Package: ec.europa.eu/environment/circular-economy

OECD Updated Guidance on EPR

De OECD heeft een updated Guidance on EPR uitgebracht. OECD rapport

Meer info: www.oecd.org/env/extended-producer-resonsibility-9789264256385-en.htm

ACR+ EPR Club

EPR club heeft haar programma voor 2017 gelanceerd. 

Meer info: www.eprclub.eu