Voedselverlies

De wereldbevolking groeit snel naar 9 miljard mensen. Deze snelle toename zet het voedingssysteem sterk onder druk. Daarom is het voorkomen van voedselverlies een topprioriteit.  Ook de OVAM maakt van het vermijden van voedselverlies een beleidsprioriteit. 

Koelkasten en voedselverlies

Een goed beheer van uw koelkast voorkomt veel voedselverlies. Goed invriezen en ontdooien en slim omgaan met uw koelkast, letten op de vervaldatum en de temperatuur goed regelen, zijn maar enkele eenvoudige tips.  De website www.koelkastinorde.be bundelt de meest doeltreffende tips over invriezen, koelkastbeheer en koken met restjes. Probeer ze allemaal uit en ontdek hoeveel u maandelijks kunt besparen. Inspiratie nodig om te koken met ingevroren restjes? Bekijk de filmpjes en u hoeft  nooit nog wat weg te gooien!  Achtergrondinformatie vindt u op Koelkasten en voedselverlies

Voedselverlies in ketenperspectief

De studie Voedselverlies in ketenperspectief  (2012) onderzocht voedselverliezen en geeft een globaal beeld van het voedselverlies over de hele keten.  Ze maakt een onderscheid tussen voedselverliezen en nevenstromen. Een voedselproduct of grondstof bestaat uit eetbare biomassa (= voedsel) en niet-eetbare biomassa. Wanneer voedsel verloren gaat, spreken de auteurs van voedselverlies. Wanneer niet-eetbare biomassastromen vrijkomen, spreken we van nevenstromen (bijproducten of afvalstromen). Enkele pistes, zoals het verduidelijken van de houdbaarheidsinformatie, de verbetering van de verpakking en de rol van de sociale distributie werden verkend. 

Voedselverlies en verpakkingen

De studie 'Voedselverlies en verpakkingen' vindt u rechts op deze pagina. Uit de studie blijkt dat de klimaatimpact van het voedselverlies veel groter is dan de impact van de verpakking. Er werd onderzocht in welke mate goed ontworpen verpakkingen voedselverlies kunnen voorkomen zonder de globale klimaatimpact te doen toenemen. Om dit te berekenen werd de formule van het evenwichtspunt uitgewerkt. Hiemee kunnen producenten, distributeurs en designers aan de slag om de verpakking te verbeteren en voedselverlies te voorkomen. 

Deze studie is ook beschikbaar in het Engels (Food loss and packaging). U vindt ze rechts als download.

Voorbeelden van innovatieve verpakking vindt u op  Pack2savefood

Cijfers voedselverlies in het restafval

In 2014 werd het voedselverlies in het restafval geanalyseerd in de studie 'Onderzoek van het voedselverlies bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het huisvuil.' Er werd 16,9 kg voedselgerelateerd afval terug gevonden op een totaal van 109,9 kg per persoon per jaar. Globaal genomen gaat het om 9,5 kg onvermijdelijk voedselverlies (dit gaat dan over koffiedrab, schillen van aardappelen  ...). 7,4 kg per persoon per jaar is te beschouwen als 'te vermijden'. Daarin zijn fruit, brood, groenten, zuivel en bereide gerechten de belangrijkste fracties. Opvallend is dat er ook nog steeds ongeopende verpakkingen in het restafval belanden. Het mag dan wel een relatief kleine fractie (1,3%)  zijn, uit het feit dat de helft ervan nog eetbaar is, blijkt dat er nog veel voedselverlies kan voorkomen worden.

In mei 2017 werden de nieuwe cijfers van het voedselverlies over heel de keten bekend gemaakt. Alle informatie hierover vindt u op www.voedselverlies.be/monitor

 

Kookt u met overschot?
Inspiratiegids voor een afvalarme horecazaak zonder voedselverlies

In het kader van de Roadmap Voedselverlies worden ook acties ondernomen om het voedselverlies in de horeca te verminderen. Horeca Vlaanderen roept op www.nofoodtowaste.be, horecaondernemers op om zich te engageren tegen voedselverlies en het Chefs Charter te ondertekenen. Ook de OVAM ondersteunt deze acties en ontwikkelde daarom, samen met Horeca Vlaanderen, de inspiratiegids – “Kookt u met overschot”. Nuttige informatie, tientallen tips, tal van goede voorbeelden en ideeën om voedselverlies in een horecazaak tegen te gaan, komen aan bod in deze nieuwe publicatie die u hier kunt downloaden.

Met de GroeneVent naar minder voedselverlies op events

Vlaamse festivals, evenementen en feesten zijn naast gezellige trefpunten voor muziek, cultuur en sport, ook mekka's van lekkere hapjes en drankjes. De productie, het transport en verdeling van al die hapjes en drank en hun verpakking laten een grote ecologische voetafdruk na. 

De GroeneVent roept alle organisatoren en partners op om de strijd aan te gaan tegen voedselverlies. Laat u leiden door de tips van de GroeneVent en zet uw acties in de kijker. Doe de GroeneVentscan of neem een kijkje bij de rubriek catering. Zo kunt u uw inspanningen en groeikansen al meten: www.ovam.be/groeneventscan

Lokale besturen in actie tegen voedselverlies

Het Vlaams Netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies wil lokale besturen ondersteunen en stimuleren bij het regisseren of coördineren van een beleid rond voedselverlies. Concreet gaat het om: 

  • de creatie van een overlegstructuur op Vlaams niveau;
  • de organisatie van workshops rond concrete thema’s, waarbij lokale besturen ervaring en praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen;
  • de realisatie van een praktijkboek.

De OVAM en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie zijn de trekkers van het netwerk. Partners zijn de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco) en de Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie (Komosie). Het netwerk is complementair aan de Lerende Netwerken die Komosie  al organiseert over het thema voedselverlies.

Het netwerk onderzocht eerst de problematiek van de distributieplatformen. Het dossier hierover kunt u hier downloaden. Vervolgens werden de mogelijkheden van de Restorestjes  besproken. Ook de vraag "Hoe kan je als lokaal bestuur werken met voedseloverschotten?" was het onderwerp van een workshop. Het dossier hiervan kan je hier downloaden. Eind 2017 werd in Kortrijk een "Food waste battle" georganiseerd.

Hoe voorkomen we dat mensen voedsel weggooien en voedselverlies vermijden? Eén succesvolle methode is de ‘Food waste Battle’. In Kortrijk werd er één opgezet. Hier alle info voor lokale besturen die er mee aan de slag willlen. 

Meer info? Of wil u meewerken aan dit netwerk? Stuur een e-mail naar voedselverlieslokaal@vlaanderen.be 

Food waste awards

in februari  2017 bekroonde The Food Waste Awards vier projecten die #voedselverlies voorkomen. Meer info vindt u hier. De volgende editie gaat door op 20 maart 2018.

Meer info? 

Volg ons op Twitter via  #voedselverlies.

Meer info over voedselverlies en de doelstelling in  de "Roadmap voedselverlies" om het voedselverlies in Vlaanderen tegen 2020 met 15% te doen dalen vindt u op www.voedselverlies.be