Asbest in scholen

Versnelde asbestafbouw bij 300 Vlaamse scholen

Net als in vele andere gebouwen van voor 2001, is asbest ook in scholen frequent aanwezig. Met de ‘steekproef asbestinventaris in scholen’ (zie rechts bij publicaties) bracht de OVAM bij 300 vrijwillig aangemeldde scholen het asbestpassief al in kaart. Daarnaast werd ook het risico uitgaande van deze materialen beoordeeld, en werd vermeld of er op korte, middellange of langere termijn acties nodig waren.

Gezien het nemen van verwijderingsacties of risicobeheersmaatregelen mbt asbest geen eenvoudige opdracht is, ondersteunen de OVAM samen met AGION en het GO! de scholen hierin. Dankzij de 7,5 miljoen middelen die de Vlaamse Regering in 2017 reeds vrijmaakte voor versnelde asbestverwijdering bij scholen, bieden wij vanuit de OVAM raamcontracten aan voor asbestverwijdering (zowel onder methodiek van eenvoudige handelingen als van hermetische zone) waarvan u als school vrijblijvend van kan afnemen. De kwalitatieve uitvoering en steekproefsgewijze controle op de juiste uitvoering is hiermee gewaarborgd. De OVAM prefinanciert de kosten voor de asbestverwijdering en verhaalt het niet-gesubsidiëerde deel nadien op de school. Voor de heraanleg staan de aannemers aangesteld door de OVAM niet in, hiervoor dient u zelf nog de verdere nodige stappen te ondernemen.  

Voor de 300 scholen uit het proefproject is naast de ontzorging onder vorm van de raamcontracten ook reeds in een financiële tegemoetkoming voorzien. Deze wordt verrekend na uitvoering van de werken. Voor alle andere Vlaamse scholen wordt deze ondersteuning in samenwerking met de kabinetten nog verder uitgewerkt richting 1 september 2018.

Wenst u als eerder weerhouden ‘proefprojectschool’ van deze ondersteuning te genieten?  Meld u dan aan via het aanmeldingsformulier:                                                    

AGIONGO

Behoort u als school/scholengroep niet tot de groep van 300 scholen in de asbestinventarisatiestudie maar wenst u als school toch ook een versnelling in afbouw asbest in uw school in te zetten?  Of wenst u bv te starten met een (actualisatie van) uw asbestinventaris die ikv werkgeversverband vanuit het KB asbest van 16 maart 2006 (arbeidswetgeving) reeds verplicht is?

Meld uw interesse dan via ons aanmeldingsformulier:

AGIONGO