Productie van bedrijfsafvalstoffen en nieuwe grondstoffen

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) verzamelt gegevens over de productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen bij een selectie van bedrijven. Op basis van deze steekproef van meldingsgegevens van bedrijven wordt de totale productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen geschat per sector en grootteklasse. Vanaf productiejaar 2012 kan ook een overzicht van de geproduceerde nieuwe grondstoffen (NGS) gemaakt worden.

In het bestand 'Publicatie bedrijfsafvalstoffen 2004-2014' staan de hoeveelheden bedrijfsafval geproduceerd van 2004 tot 2014 samen met een aantal conclusies. Er wordt ook een opsplitsing gemaakt naar verwerkingswijze. Voor productiejaar 2014 worden ook de grootste afvalstromen en de sectoren die het meeste afval produceren, weergegeven. Voor de geproduceerde afvalstoffen en de ontkoppelingsindicatoren worden gegevens weergegeven volgens de oude en de nieuwe scope van afvalstoffen. Vanaf de inwerkingtreding van Vlarema bestaan er geen secundaire grondstoffen (afvalstoffen op het moment van productie) meer, maar enkel grondstoffen (nieuwe grondstoffen).

Het bestand 'Overzicht bedrijfsafvalstoffen en nieuwe grondstoffen 2004-2014', een Excelbestand bestaande uit meerdere tabbladen, bevat meer gedetailleerde cijfers, per sector en per afvalstroom.