Risicogronden

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een grond waarop potentieel bodembedreigende activiteiten worden of werden uitgevoerd.

Afhankelijk van de startdatum van de activiteiten geldt er een andere indelingslijst van inrichtingen die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt:

Wanneer een letter vermeld wordt, wil dit zeggen dat er een bodemonderzoek vereist is, bij overdracht, sluiting, faillissement en periodiek om de twintig jaar (A), om de tien jaar (B) of voor de aanvraag van de milieuvergunning (S). Deze letters zijn de VLAREBO-categorieën.

Opmerking: Bijlage I van het VLAREBO is gebaseerd op de indelingslijst van bijlage I van VLAREM I van 31 mei 2015.
Zo wordt bijvoorbeeld een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen als een risico-inrichting aanzien wanneer deze valt onder VLAREBO-rubriek 17.3.9.3.  In deze rubriek wordt aangegeven dat deze inrichting niet mag ingedeeld zijn in rubriek 17.3.9.1 en 17.3.9.2.  Om te weten wat onder deze rubrieken valt raadpleegt u bijlage I van VLAREM I van 31 mei 2015, weergegeven hiernaast bij publicaties.

Een inrichting  waarvan de sluiting dateert van vóór 11 februari 1946 wordt niet beschouwd als risico-inrichting! Maar de gronden waarop uitsluitend een activiteit werd uitgeoefend ingedeeld onder VLAREBO-categorie 'I'  moeten wel worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris. Zo moet een gasfabriek, waarvan de inrichting is gestopt voor 11 februari 1946, niet aanzien worden als een risico-inrichting. De gemeente zal deze grond wel opnemen in de gemeentelijke inventaris, omdat deze activiteit valt onder de categorie 'I'.  Zo kan deze informatie worden vermeld op het bodemattest. De OVAM kan vervolgens, op basis van een prioriteitsbepaling en binnen de beschikbare middelen, via een programmatorische aanpak de nodige bodemonderzoeken en de eventuele noodzakelijke maatregelen uitvoeren op deze gronden.

Wil u weten of uw grond een risicogrond is? Vraag bij de gemeente of er ooit risico-inrichtingen op die plaats werden uitgevoerd. U kunt ook andere informatiebronnen raadplegen: informatie van eigenaar en omwonenden, archieven, oude luchtfoto's ... De notaris die betrokken is bij de overdracht is de geschikte persoon om na te gaan of er sprake is van een risicogrond.

Risico-inrichtingentool (RIT)

Met de handige toepassing 'Risico-inrichtingen-tool' kunt u zelf nagaan of een bepaalde activiteit als risico-inrichting wordt beschouwd.

U kunt zoeken op basis van (sub)rubrieknummers zoals vermeld op de huidige Vlarem-milieuvergunningen. Omdat de interpretatie van oude milieuvergunningen (ARAB) moeilijker is, kunt u eveneens zoeken op basis van een vrij tekstveld of een zoekzin. Als resultaat krijgt u een duidelijke vermelding van de huidige Vlarem-nummering, een omschrijving en de klasse (O, A of B), evenals aandachtspunten of verduidelijkingen.

Impact Bodemdecreet

Er is een bodemonderzoeksplicht bij risicogronden. Wordt een bodemverontreiniging aangetroffen dan is mogelijk ook een beschrijvend bodemonderzoek en een bodemsanering noodzakelijk.

 

 

Ook interessant voor u
Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 458
bodem@ovam.be

GI
Gemeentelijke Inventaris van risicogronden