Complexe verontreiniging

Wat bedoelen we met 'complexe verontreiniging'?

Complexe verontreinigingen zijn perceelsoverschrijdende verontreinigingen die voorkomen op twee of meer bedrijfsterreinen waarop zich meerdere saneringsplichtigen bevinden en waarvoor door een onderlinge interferentie van de verontreinigingen een gezamelijke aanpak aangewezen is. Voorbeelden zijn grote industrieterreinen waarbij meerdere bedrijven bijgedragen tot de verontreiniging of bedrijfsterreinen die gelegen zijn op een voormalige stortplaats.

Wat doet de OVAM?

De cel opdrachten, projecten en brownfields van de OVAM brengt alle partijen die worden geconfronteerd met een complexe verontreiniging samen. We proberen om een gemeenschappelijk onderzoeks- en/of saneringsconcept te ontwikkelen en uit te voeren. We brengen  per complexe cluster alle dossiers samen bij één dossierhouder en stellen een projectcoördinator aan. Zo vereenvoudigen we de communicatie en de technische aanpak van deze dossiers.
Wanneer u of uw cliënt geconfronteerd wordt met een complexe verontreiniging, biedt een tussenkomst van een onafhankelijke partij zoals de OVAM een oplossing. Voor alle meldingen van complexe verontreinigingen of vragen over dit thema mailt u naar: complexeverontreinigingen@ovam.be.