ENSOr: internationale workshop over ‘nieuwe’ verontreinigingen

  • 23 mei 2018

‘Emerging contaminants’ of ‘contaminants of emerging concern’ zijn stoffen die voorkomen in het milieu (bv. bodem, grondwater, waterbodem) maar nog niet standaard gemeten worden. De kennis over deze stoffen is vaak onvolledig. Ze zijn in de meeste gevallen toxisch, moeilijk of niet afbreekbaar en vaak mobiel. In de bodem, het grondwater of de waterbodem kunnen ze een risico voor de gezondheid of voor de omgeving vormen, zeker op lange termijn.

Door het gebrek aan wetenschappelijke kennis, data en een beleidskader zorgen deze parameters voor veel onzekerheid, bijvoorbeeld op het vlak van volksgezondheid, aansprakelijkheid en financiële gevolgen. Als ieder land deze complexe problematiek alleen moet aanpakken, vraagt dat veel tijd en middelen. Internationale samenwerking biedt dus uitstekende kansen.

Samen wijzer

De OVAM wil deze internationale samenwerking vanuit de basis op gang te trekken. Als eerste stap organiseren we op 19 en 20 november 2018 een internationale workshop die gericht is op netwerking, kennisuitwisseling en het delen van ervaringen en behoeften tussen beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven.

Het eerste deel van de workshop maakt een stand van zaken op met een uitwisseling van wetenschappelijke en technische kennis over ‘contaminants of emerging concern’. In een tweede deel gaan we in discussie met collega-beleidsmakers en andere actoren. Welke acties moeten we ondernemen op basis van de beschikbare kennis? Kunnen we hier samenwerken?

Meer info over de workshop Emerging policy challenges on New SOil contaminants en de call for abstracts vindt u hier.