Gent en IVAGO maken komaf met ongeadresseerde reclame

  • 18 april 2017

Gooit u gratis huis-aan-huiskrantjes en -folders rechtstreeks in de papiermand? Bij elke stad of gemeente kunt u een sticker krijgen met de boodschap ‘geen ongeadresseerd reclamedrukwerk’. Wie zo’n sticker op zijn of haar brievenbus kleeft, spaart heel wat papier uit. Krijgt u toch nog ongeadresseerde reclame in de bus? Dan kunt u een klacht indienen bij uw stad of gemeente. Meer info vindt u op hun website.

Klantvriendelijk systeem

In Gent werkten de gemeentelijke milieudienst en intercommunale IVAGO een klantvriendelijk systeem uit om klachten te behandelen. Ine Ruttens, directeur Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu geeft tekst en uitleg geeft tekst en uitleg.

Hoe promoot Gent de preventie van papierafval?

Jorn Verbeeck: “IVAGO besteedt aandacht aan afvalpreventie in haar magazine, op sociale media … Ook op de website van Stad Gent geven we mensen tips om hun papierverbruik te verminderen. Daarnaast brengt IVAGO een eigen antireclamesticker uit die inwoners gratis kunnen aanvragen.”

Wat gebeurt er met vragen over ongewenst ongeadresseerd drukwerk? 

“Op het bussen van reclamedrukwerk in een brievenbus waarop duidelijk aangeven is dat dat niet gewenst is, staat een GAS-boete. Inwoners kunnen hun klacht op papier bezorgen aan de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu of een e-mail sturen naar toezicht@stad.gent. De stad registreert de klacht en volgt ze verder op.”

“Eerst kijken we na of de klacht volledig is. Desnoods vragen we om nog stukken aan te leveren, zoals een foto van de brievenbus. Is de klacht volledig, dan bekijken we of ze gegrond is: Gaat het over reclamedrukwerk (drukwerk van ngo’s of de politie en puur informatief drukwerk vallen niet onder het verbod)? En hangt er een sticker op de brievenbus? Per gegronde klacht kunnen we een bestuurlijk verslag (BV) opmaken. Als verschillende mensen (op verschillende adressen) klagen over hetzelfde drukwerk, kunnen we dus per adres een BV opmaken.”

“Vroeger stuurden we bij een eerste overtreding eerst een aanmaning naar de overtreder. Pas bij herhaling maakten we een BV op. Nu gaan we ook bij een eerste inbreuk over tot een BV. We sturen geen extra communicatie naar de overtreders. De inwoner die de klacht of vraag had ingediend, krijgt wel een antwoord.”

Heeft die aanpak gezorgd voor een daling van het papierafval?

“Jazeker, het papier- en kartonafval in Gent is gedaald van 56,04 kilogram per inwoner in 2012 naar 50,43 kilogram in 2015 (bron: jaarverslag IVAGO 2015). Het gemiddelde van Vlaanderen lag in 2014 op 65,49 kilogram per inwoner (bron: Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2015, OVAM).”