Aanpak verontreiniging door zinkassen

Op het einde van de 19de eeuw vestigde de non-ferro industrie zich in de Kempen. Deze industrie heeft in de regio bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaakt. Naast de rechtstreekse gevolgen van de productie, hebben ook restproducten als zinkassen hun sporen nagelaten. Deze werden vroeger zowel voor particulieren, bedrijven als voor gemeenten gebruikt om wegen, opritten, tuinpaden en dergelijke te verharden.

Op volgende pagina's leest u welke acties de OVAM samen met andere betrokkenen heeft ondernomen en wat er nog gepland is.

Wat zijn zinkassen? Hoe ze te herkennen?
Verwijdering van zinkassen
Milieuverantwoord gebruik van zinkassen
Handleiding voor milieuverantwoorde verwerking van zinkassen in de wegenbouw
Onderscheid zinkassen en resten van steenkoolverbranding