Inschrijvingsformulier basisopleiding "Asbest in en om het huis"

Ik wens een factuur te ontvangen op naam van

Ik ontvang een automatische voorlopige inschrijvingsbevestiging. Na het volgen van de opleiding ontvangt u van de OVAM een factuur die binnen de voorziene termijnen dient betaald te worden.