INSPIRATION bundelt onderzoeksbudget via ‘matchmaking’

  • 13 juni 2017

De maatschappelijke uitdagingen in het domein van duurzaam bodem- en landgebruik en landmanagement zijn groot. Er is veel kennis nodig en de middelen zijn beperkt. Hoe zorgen we er als maatschappij voor dat de kwaliteit van bodem en land goed blijft terwijl wij ze nu en in de toekomst kunnen benutten om maatschappelijke uitdagingen op een duurzame manier aan te pakken? En welke (nieuwe) kennis op het vlak van bodembeheer en landgebruik is daarvoor nodig? Het H2020-project INSPIRATION zocht uit welke onderzoeksvragen leven bij kennisgebruikers, financierders en wetenschappers uit zeventien Europese landen. In 2015 gingen de ‘nationale focuspunten’ van het project, waaronder de OVAM, op pad. De vragen die zij verzamelden zijn opgenomen in een vuistdik rapport van maar liefst 966 pagina’s. 

In de volgende stap gaven de projectpartners een structuur aan de grote hoeveelheid onderzoeksvragen en zochten ze naar overeenkomsten en verbanden tussen de vragen en thema’s. Het resultaat geeft een goed overzicht van de kennisvragen in Europa, welke thema’s vaak terugkomen en welke eerder regionaal van belang zijn. De eerste versie van de Europese strategische onderzoeksagenda voor bodem- en landgebruik werd in 2016 nagekeken en geëvalueerd door vier gebruikers uit elk deelnemend land, en aangepast op basis van hun suggesties.

Meer geld en kennisontwikkeling

Het project stopt niet bij die strategische onderzoeksagenda. We weten nu welke onderzoeksnoden leven bij de kennisgebruikers in de deelnemende landen en willen hen helpen hun krachten te bundelen. Misschien hebben Slovenië, Frankrijk en België wel dezelfde vragen rond duurzaam bodemgebruik in de landbouw en is hun eigen budget te beperkt om die allemaal op te lossen? Via een matchmakingproces brengen de nationale focuspunten van INSPIRATION de juiste personen uit die landen met elkaar in contact. Als ze hun budget samenleggen en het onderzoekswerk verdelen, kunnen ze met hun eigen (vaak beperkte) middelen toch al de nodige kennis verzamelen. Meer doen met minder dus!

De OVAM zal het matchmakingproces in België voor zijn rekening nemen. Deze zomer en in het najaar gaan we op zoek naar ‘matches’ tussen financierders, eindgebruikers en onderzoekers. Op het eindcongres van INSPIRATION van 4 tot 6 december 2017 in Brussel, kunnen geïnteresseerden hun nationale of internationale match ontmoeten om verdere afspraken te maken.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de Belgische matchmaking? Laat het weten via nele.bal@ovam.be.

Al het nieuws en de rapporten over INSPIRATION vindt u op www.inspiration-h2020.eu. U kunt zich op de website ook inschrijven voor de nieuwsbrief.