Kortrijk heeft primeur beet met circulaire verlichting

  • 18 april 2017

De lichtinstallatie in de Kortrijkse stadsbibliotheek zal binnenkort eigendom zijn van Philips Lightning. Tien jaar lang zal de producent de beste verlichting leveren en instaan voor het onderhoud van de installatie. Op die manier hoeft de stad niet te investeren in nieuw materiaal. Ze kan de diensten die Philips levert betalen met de middelen die vrijkomen uit de energiebesparing die deze aanpak oplevert. De leverancier heeft het voordeel dat het minder materialen zal moeten vervangen en haar installatie en grondstoffen kan recupereren aan het eind van het contract. Op die manier wordt de materialencirkel gesloten en ligt de verantwoordelijkheid voor de materialen en producten bij de producent. Na afloop van het contract kan de stad er ook voor kiezen om de overeenkomst te verlengen of de installatie over te nemen.

Pionier

De overeenkomst is het resultaat van een innovatief proefproject van de OVAM. Stad Kortrijk startte het project eind 2015 op met ondersteuning van Bond Beter Leefmilieu. Met dit circulaire concept is Kortrijk een pionier in Vlaanderen. Om andere steden en gemeenten warm te maken voor de diensteneconomie, stelde het stadsbestuur deze lijst met argumenten op:

  • De aankoop van een dienst in plaats van een product kan wel degelijk gerealiseerd worden via de wet op overheidsopdrachten.
  • Dit experiment is opschaalbaar naar andere gemeenten en lokale besturen.
  • Het project heeft de markt getriggerd; op het einde boden meerdere spelers zich aan om de uitdaging aan te gaan.
  • Diensten in plaats van producten aankopen levert voordelen op voor aankoper én aanbieder: Kortrijk verlaagt haar energieverbruik en moet niet in nieuwe materialen investeren, Philips zou via een circulair contract naar schatting 15 tot 30 procent materialen besparen ten opzichte van een reguliere overeenkomst.
  • Een strategisch en innovatief aankoopbeleid van een overheid, gebaseerd op een langetermijnvisie met als doel duurzaamheid (zowel op het vlak van milieu als op sociaal-maatschappelijk vlak), werkt.