Mechelen - Oude Liersebaan - Innovatieve saneringstechniek (grondzuigen en -blazen) in stadstuin

In een kleine stadstuin aan de Oude Liersebaan in Mechelen werd een innovatieve saneringstechniek, grondzuigen en -blazen, toegepast omdat de locatie moeilijk bereikbaar was.

Waarom saneren?

Op het terrein, gelegen aan de Oude Liersebaan 124 in Mechelen is momenteel een woning gevestigd. Er is ook een stadstuintje aanwezig en achteraan in de tuin bevindt zich een voormalig bedrijfsgebouw dat aan renovatie toe is.
In het verleden was er een metaalwerkplaats voor onder meer het vernikkelen van metalen in baden.

Deze activiteit veroorzaakte een bodemverontreiniging.
In het vaste deel van de aarde en het grondwater zaten zware metalen die een humaan risico vormen. In het grondwater was er een verspreidingsrisico.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Om het humaan risico weg te nemen werd de tuin ontgraven  tot een leeflaag van 70 cm-mv. Door het ontgraven van de verontreiniging vermeden we verdere uitloging naar het grondwater en bleven de concentraties zware metalen in het grondwater stabiel.

De voormalige werkplaats werd door de huidige eigenaar gerenoveerd. Er werd 30cm grond verwijderd  en er werd een nieuwe vloerplaat (isolatielaag) voorzien die de verontreiniging onder het gebouw op een duurzame afschermt.

Innovatie

De ontgraven grond uit de tuin en de tegels en grond uit de werkplaats werden door middel van een grondzuigtechniek naar de straat gebracht. Daar werden ze via container overgeladen in een vrachtwagen en afgevoerd voor verwerking.

De aanvulgrond (grof zand) wordt nadien via grondblazen uit een vrachtwagen vanaf de straat, via een leiding tot in de tuin 'gespoten' of 'geblazen'.

Dankzij deze werkwijze was er geen op- en afrijden van dumpertjes nodig, duurde de sanering minder lang en ondervonden de bewoners minder hinder.

Mechelen - Oude Liersebaan - blazen/spuiten Mechelen - Oude Liersebaan - vrachtwagen


Timing van de werken?

De werken werden uitgevoerd in mei-juni 2016.

Welke hinder wordt er verwacht?

Door het toepassen van deze innovatieve techniek is de hinder voor de bewoners veel kleiner en duurde de sanering minder lang. De omwonenden hebben minder overlast gehad.

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Katleen Uytterhoeven

Erkend bodemsaneringsdeskundige: Envirosoil nv

Aannemer: Ghent Dredging nv

 

Contact

Katleen Uytterhoeven
015 284 462
ambtshalve@ovam.be