Nieuwe publicaties over Antwerps stadsvernieuwingsproject Labo XX

  • 13 juni 2017

Met Labo XX wil de stad Antwerpen haar twintigste-eeuwse gordel beter leren kennen en vernieuwen. Het stedelijk grondgebied buiten de Ring en de Singel heeft veel potentieel om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen. Behalve woningen en voorzieningen zullen er ook werkplekken moeten bijkomen.

In Labo XX_Werk onderzoekt de stad hoe ze bedrijventerreinen efficiënter kan benutten en hoe ze bedrijven kan verweven in het woonweefsel. Drie thema’s staan centraal in het boek: verweven als uitdrukkelijk en consequent uitgangspunt, het bedrijventerrein van de toekomst realiseren en nieuwe relaties tussen bedrijven en de buurt stimuleren.

Ook het labo XX-pilootproject de Lageweg is hiervan een voorbeeld. Het projectgebied in Hoboken is een erg gevarieerd terrein met zowel woningen als scholen, industrie en handelszaken. De stad Antwerpen bekijkt hoe ze het gebied kan vernieuwen (en verdichten) – door zowel nieuwe woningen te bouwen als extra ruimte te creëren voor de nieuwe maakindustrie en stedelijke voorzieningen – en tegelijk de aanwezige bedrijvigheid kan behouden.

Meer weten over deze projecten?

Klik hier voor de korte boekvoorstelling.