Nieuwe regels voor pak-houdend asfaltgranulaat

  • 13 juni 2017

Het gebruik van pak-houdend asfaltgranulaat en pak-houdend zeefzand valt niet meer onder het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten. Die wijziging van het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) werd in december 2016 goedgekeurd. Daarom moeten puinbrekers voortaan voor pak-houdend asfaltgranulaat een grondstofverklaring aanvragen bij de OVAM.

Strikte voorwaarden

Met de grondstofverklaring kan nog tot 1 mei 2019 pak-houdend asfaltgranulaat als grondstof gebruikt worden onder strikte voorwaarden, zoals bepaald in artikel 5.3.3.4 van VLAREMA: enkel in grootschalige geïnventariseerde werken en bij gebruik op koude wijze in een fundering die bestaat uit asfaltcement. De houder van de grondstofverklaring moet voortaan aan de OVAM melden waar het pak-houdend asfaltgranulaat zal worden toegepast. Dat zal mogelijk zijn via een OVAM-webtoepassing.

Na 1 mei 2019 mag pak-houdend asfaltgranulaat niet meer als bouwstof gebruikt worden. Vanaf dan kan het pak-houdend asfalt enkel nog thermisch gereinigd worden: een alternatief dat ook nu al mogelijk is en in sommige bestekteksten voor overheidsopdrachten al wordt voorzien.

Meer info:

Gerecycleerde granulaten