Nieuws

  • 15 mei 2017
GroeneVent Award beker

Online tool wijst de weg naar duurzaam cateringmateriaal

Wie in Vlaanderen een event organiseert, heeft veel keuze op het gebied van drink- en eetgerei. Ook duurzaam cateringmateriaal is een optie, maar door het grote aanbod is het niet altijd duidelijk welke producten milieuvriendelijk zijn.
handen met aarde
  • 15 mei 2017

OVAM en lokale besturen werken samen aanpak uit voor risicogronden

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.
GroeneVent Award beker
  • 15 mei 2017

Kent u de OVAM GroeneVent Award al?

Festivals, sportmanifestaties, fuiven, stoeten, markten: alle openbare evenementen die willen verduurzamen, kunnen rekenen op ondersteuning van de OVAM.
duurzame bodemsanering
  • 15 mei 2017

Nieuw meetinstrument voor duurzame bodemsanering

Door het saneren van verontreinigde terreinen beschermen we het milieu en onze gezondheid. Helaas zijn saneringsactiviteiten vaak zeer ingrijpend en creëren ze zelf milieudruk door het intensieve gebruik van energie en materialen.
Cover Activiteitenoverzicht
  • 15 mei 2017

Het nieuwe OVAM Activiteitenoverzicht rolt van de persen

 Een duurzaam Vlaanderen, dat betekent voor ons onder andere een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen een toonaangevende regio gemaakt.
ecodesign algemeen beeld
  • 15 mei 2017

Nieuwe zoektocht naar product dat de wereld verandert

Ook dit jaar gaat de OVAM op zoek naar de beste projecten van studenten-ontwerpers die oog hebben voor duurzaamheid. Tijdens de campagne van de OVAM Ecodesign Award dagen we studenten uit om een product te ontwerpen dat de wereld verandert.
verontreinigd sediment in de Scheldebekken
  • 15 mei 2017

Slimmer omgaan met verontreinigd sediment

Europese waterwegen worden bedreigd door de aanwezigheid van ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen die nog niet gereguleerd zijn door de Europese Kaderrichtlijn Water: denk aan cosmetica, farmaceutische producten en bestrijdingsmiddelen.
  • 15 mei 2017

Startnota milieubeleidsovereenkomst afvalbanden: wat is uw mening?

Binnenkort zal de Vlaamse Regering onderhandelingen opstarten met de producenten van banden om tot een milieubeleidsovereenkomst ter uitvoering van de aanvaardingsplicht te komen.
Vlaco 25 jaar
  • 15 mei 2017

Vlaco viert 25 jaar biologische kringloop

Vlaco behartigt al 25 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Om haar werk in de kijker te zetten, staat het jaarlijkse symposium van de vzw dit keer in het teken van de biologische kringloop, het fundament van de circulaire economie.
Herontwikkeling voormalige textielververij
  • 15 mei 2017

Herontwikkeling van voormalige textielververij in Sint Niklaas

Op het terrein aan de Stillemansstraat 2-4 in Sint Niklaas werd van 1933 tot 1975 een ververij van brei- en tapijtwol geëxploiteerd door de firma Smet. Naast de ververij-activiteiten, werd er ook een nieuwkuis uitgebaat.