Nieuws

  • 24 mei 2018
OVAM-Link mei 2018

Heeft u de nieuwste OVAM.link al gelezen?

Lees de OVAM.link van mei 2018
ENSOr
  • 23 mei 2018

ENSOr: internationale workshop over ‘nieuwe’ verontreinigingen

‘Emerging contaminants’ of ‘contaminants of emerging concern’ zijn stoffen die voorkomen in het milieu (bv. bodem, grondwater, waterbodem) maar nog niet standaard gemeten worden. De kennis over deze stoffen is vaak onvolledig.
Roeselare
  • 23 mei 2018

Duurzaam woonproject in Roeselare op te saneren site Koning Leopold III-laan

De stad Roeselare is de eigenaar van een strategisch gelegen site begrensd door de spoorweg Kortrijk-Brugge en de Koning Leopold III-laan. Ze wil hier een hoogwaardige woon- en leefbuurt van maken en richt zich tot private kandidaat-ontwikkelaars om het terrein aan te kopen en uit te bouwen.
Cirkeltips
  • 23 mei 2018

Nieuwe sorteerverplichting voor bedrijven vanaf 1 juni

Hoe minder afval we produceren, hoe minder we moeten inzamelen. We moeten ook doordacht omgaan met materialen en zoveel mogelijk inzetten op hergebruik. Dat bewustzijn probeert de OVAM zoveel mogelijk te versterken met allerlei acties. Daarnaast moeten we maximaal inzetten op recyclage.
Vlaanderen Circulaire economie
  • 23 mei 2018

ESPON 2020 brengt deeleconomie in EU-steden in kaart

Het project dat de OVAM en Vlaanderen Circulair indienden bij ESPON 2020 wil nagaan hoe het concept van het delen binnen de circulaire economie toepassing vindt in de verschillende EU-steden.
roadmap circulaire economie voor de Antwerpse haven
  • 23 mei 2018

Roadmap circulaire economie voor de Antwerpse haven

De Antwerpse haven huisvest een cluster van industriële activiteiten die geënt zijn op in- en uitgaande materiaalstromen.
ecodesign algemeen beeld
  • 23 mei 2018

Podcastreeks over het product dat de wereld verandert

De allereerste podcast in de reeks over ‘producten die de wereld veranderen’ gaat over duurzame mode. De organisatie B.right wil mensen een duurzamere relatie laten aangaan met hun kleren. Oprichtster Bie Noé neemt u via de podcast mee op één van haar Sustainable Fashion Tours.
stekker AEEA
  • 23 mei 2018

Brochure voor hergebruikcentra van EEA

Iedereen die beroepsmatig elektrische en elektronische apparaten inzamelt of sorteert om ze voor te bereiden voor hergebruik, vindt informatie in de OVAM-brochure voor de hergebruikcentra. De brochure richt zich ook tot wie deze apparaten opnieuw op de markt brengt.
waterbodems
  • 23 mei 2018

OVAM en VMM werken samen rond de aanpak van waterbodems

Met de overeenkomst over de gemeenschappelijke visie en aanpak van de waterbodemproblematiek willen de VMM en de OVAM de milieuwinst maximaliseren.
lint verboden asbest
  • 23 mei 2018

Subsidies asbestafbouw voor lokale besturen

De OVAM overhandigt dit voorjaar aan de Vlaamse regering een asbestafbouwplan ter realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’. Daarom verruimt de OVAM dit voorjaar het ‘Subsidiebesluit lokale besturen’.