Nieuws

  • 14 juli 2017
Hoofding call projecten circulair

OVAM - open call projecten circulair

Gezocht: straffe projecten
affiche mooimakers samen voor een propere straat
  • 7 juli 2017

Ga mee voor een zomer zonder zwerfvuil

Afval in de vuilnisbak gooien: het is al bij al een kleine moeite. Thuis gooi je toch ook geen afval op de grond? Die boodschap verspreidt Mooimakers deze zomer over heel Vlaanderen.
cover brochure ENEC 2017
  • 7 juli 2017

Verbeter uw milieuprestaties met de nieuwe 14001-norm

De ISO 14001-norm – de standaard voor milieumanagementsystemen – is in 2015 ingrijpend gewijzigd. De nieuwe versie suggereert een nauwere afstemming van traditionele milieubeheersystemen met het ‘levenscyclusdenken’ dat veel bedrijven sinds enkele jaren toepassen.
screenshot spidertool voor testgemeente Mechelen
  • 7 juli 2017

‘Spidertool’ helpt prioritaire risicogronden te bepalen

Tegen 2036 moeten alle historisch verontreinigde gronden (met risicoactiviteiten uitgevoerd vóór 1995) gesaneerd zijn of in de saneringsfase zitten. Een eerste stap in die richting is het vervolledigen van de Gemeentelijke Inventaris.
  • 7 juli 2017

Verbeter de inzameling van verpakkingsafval in uw gemeente

Een halve euro per inwoner: zoveel draagt Fost Plus – de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingen – elk jaar bij aan het Vlaams beleid rond preventie en beheer van verpakkingsafval.
URBANREC schema recyclage grofvuil
  • 7 juli 2017

1 jaar URBANREC: proefprojecten en app zetten in op een optimaal beheer van grofvuil

URBANREC staat voor new approaches for the valorisation of urban bulky waste into high added value recycled products. Het project kadert binnen het HORIZON 2020-programma van de Europese Unie.
voedselverlies tomaten
  • 7 juli 2017

Barbecueweer? Vermijd voedselverlies!

Uw koelkast kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van voedselverlies. Vooral nu, in de zomer, bewijzen de apparaten volop hun nut. Maar wat is nu weer de ideale temperatuur in een koelkast? En waar bewaart u wat het best?
huishoudelijk afval illustratie
  • 7 juli 2017

Zamelt u al harde kunststoffen in op uw recyclagepark?

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dat plan zet de bakens uit voor het Vlaamse afvalbeleid tot 2022, ook op lokaal niveau.
beeld cover rapport circular by design
  • 7 juli 2017

De rol van producten in een circulaire samenleving

Circular by Design, zo heet het laatste rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) over de circulaire economie. Het rapport geeft een overzicht van de nieuwste inzichten in de rol van producten in een circulaire samenleving.
Asbest - honingraat
  • 7 juli 2017

Afvalintercommunale MIWA haalt asbesthoudende golfplaten huis-aan-huis op

Met kleine hoeveelheden hechtgebonden asbestafval (<200 kg – of ongeveer 10 m² golfplaten) kan u momenteel gratis terecht op het recyclagepark. Het asbest naar het recyclagepark brengen is echter niet altijd makkelijk: openingsuren die u moet respecteren, in en uit de aanhangwagen laden, …