Nieuws

  • 26 februari 2018
innovatieve projecten

Een steuntje in de rug voor innovatieve projecten

OVAM geeft lokale besturen die het pad van de circulaire economie willen bewandelen een steuntje in de rug. Vernieuwende projecten die inzetten op kwalitatieve of kwantitatieve vermindering van materialengebruik en –verbruik komen in aanmerking voor de subsidie innovatieve projecten.
kindje gieter tuin
  • 22 februari 2018

Nieuw Bodemdecreet garandeert start sanering van alle Vlaamse gronden tegen 2036

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed. Het wijzigingsdecreet verscheen op 2 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad en de meeste bepalingen treden 10 dagen na de publicatie in werking.
overzichtfoto stad Antwerpen
  • 20 februari 2018

Antwerpen, Stad van Stromen onderzocht

Zoals vele andere steden zoekt ook Antwerpen naar mogelijkheden om te evolueren naar een circulaire stad. Het onderzoek zal input opleveren om de actualisering van het Ruimtelijk Structuurplan te realiseren en af te stemmen op de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen.
staalname
  • 22 februari 2018

Wijziging standaardprocedures

De OVAM bereidt een wijziging van de standaardprocedures voor. Om iedereen de kans tot inspraak te geven, worden de ontwerpversies op de OVAM-website beschikbaar gemaakt. Via onderstaande link kan u de ontwerpversies, samen met een overzicht van wat wijzigt raadplegen.
themabeeld gezonde grond
  • 22 februari 2018

Mijlpalen voor bodemonderzoek van historische risicogronden gekend

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het Bodemdecreet goed.
ecodesing award post couture duurzame kledingproductie
  • 20 februari 2018

Ecodesign Award by OVAM voor duurzame kledingproductie

Nieuwe kleren nodig? Ontwerper Martijn van Strien bedacht een duurzame methode om ze te maken. U downloadt een digitaal ontwerp en gaat ermee naar een van de lokale werkplaatsen uit het netwerk van ‘Makerspaces’.
schadegeval stookolietank
  • 22 februari 2018

Schadegevallenprocedure wijzigt binnen het nieuwe Bodemdecreet

Onder artikel 74 van het nieuwe Bodemdecreet wijzigt de termijn om een schadegeval bij de bevoegde overheid te melden van veertien dagen naar dertig dagen.
themabeeld gezonde grond
  • 20 februari 2018

Onderzoeken Vlaamse risicogronden worden opgedreven

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het bodemdecreet goed. Op 12 februari 2018 traden een aantal nieuwe bepalingen in werking. Zo wordt aan alle eigenaars van historische risicogronden gevraagd om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren.
Waalse Krook afvoer over water
  • 20 februari 2018

Afvoer verontreinigde gronden in de buurt en liefst over het water

Bij bodemsaneringswerken wil de OVAM de transportafstand naar de centra voor grondreiniging (CGR’s) en naar de tijdelijke opslagplaatsen (TOP) zo klein mogelijk houden. Dat beperkt de uitstoot van broeikasgassen en de belasting van de wegen, en het dient zowel ecologische als economische doelen.