Nieuws

  • 21 september 2017
staalname

Standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek wijzigt!

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2017.
logo kwaliteitsbeheer
  • 21 september 2017

Deadline voor het behoud van de handtekeningsbevoegdheid nadert snel

Het VLAREL bepaalt in een overgangsmaatregel dat personen met een vroegere VLAREBO-handtekeningsbevoegdheid van rechtswege uiterlijk tot 31 december 2017 deze individuele handtekeningsbevoegdheid kunnen behouden.
droogkuis
  • 13 september 2017

VLABOTEX combineert bodemsanering van droogkuissites met herontwikkeling

VLABOTEX bestaat tien jaar. Het fonds werd in 2007 opgericht om saneringen op droogkuislocaties organisatorisch en financieel te ondersteunen. Daarbovenop wil VLABOTEX fungeren als kennis- en adviescentrum voor de bodemproblematiek van de droogkuissector in Vlaanderen.
opgestapeld hout
  • 13 september 2017

OVAM brengt biomassa(rest)stromen in kaart

Zijn de houtafvalstromen in Vlaanderen een opportuniteit om de verwerkende industrie circulair te maken? Heeft voedselverlies een nuttige, circulaire bestemming? Een nieuw rapport van de OVAM onderzoekt de vraag en het aanbod van biomassareststromen voor de circulaire economie in Vlaanderen.
logo kwaliteitsbeheer
  • 21 september 2017

Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

In het kader van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige moet de erkende bodemsaneringsdeskundige zich of de personen die bij hem in dienst zijn permanent bijscholen (artikel 53/3§1, 9° van het VLAREL).
deelnemers OVAM Aquaconsoil
  • 13 september 2017

OVAM nam deel aan AquaConSoil 2017

Duurzaam gebruik en management van bodem, sediment en watervoorraden: dat was het thema van de veertiende AquaConSoil-conferentie.
baby
  • 13 september 2017

Keten ondertekent collectief plan voor duurzame wegwerpluiers

Op 27 juni 2017 hebben de ketenpartners van wegwerpluiers de tekst ‘Ketensamenwerking en Collectief Plan wegwerpluiers 2017-2022’ ondertekend. Samen willen ze de materialenkringloop van wegwerpluiers sluiten. De OVAM zal optreden als regisseur.
kind met schop
  • 21 september 2017

Eindejaarsregeling 2017

Bezorg ons vóór 10 november: papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister; oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
  • 13 september 2017

‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’: actieprogramma 2017-2018 online

De OVAM en heel wat bouwactoren zetten hun schouders onder het ambitieuze beleidsprogramma. Het actieprogramma 2014-2016 bestond uit verkenningstrajecten, voorbereidingswerk en het in de steigers zetten van tal van initiatieven.
voedselverlies
  • 13 september 2017

Doe mee aan de Food-waste-battle in Kortrijk!

Benieuwd hoeveel eten u of uw gezin weggooien? En wat u eraan kunt doen? Met de Food-waste-battle probeert u gedurende enkele weken uw koop- en kookgedrag zo in te schatten dat er zo weinig mogelijk eten in de vuilnisbak belandt. Het eten dat u weggooit, weegt u dagelijks.