Nieuws

logo kwaliteitsbeheer
  • 20 februari 2017

Inschrijven evaluatie grondwatermodellering

Alle erkende bodemsaneringsdeskundigen van type 2 moeten, overeenkomstig artikel 25/2 11° van het VLAREL, beschikken over minstens één natuurlijk persoon of minstens één  natuurlijk persoon contractueel ter beschikking hebben met de nodige ervaring om een  mathematisch grondwatermodel te hanteren
staalname
  • 20 februari 2017

Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar wordt gewestelijke omgevingsambtenaar

Op 10 februari jl. wijzigde de Vlaamse regering definitief een aantal besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.
Vilvoorde 4 Fonteinen nieuwe woonwijk
  • 17 februari 2017

Bodemsanering in toekomstige wijk in Vilvoorde

De stad Vilvoorde, Waterwegen en Zeekanaal NV en Vilvoorde Development hebben de handen in elkaar geslagen voor de herontwikkeling van de Watersite. Een deel van het project is de aanleg van de nieuwe wijk 4 Fonteinen.
mistral
  • 20 februari 2017

Wijzigingen in het webloket van Mistral

Op 23 februari 2017 treden de gewijzigde standaardprocedures in werking. Op deze datum worden ook een aantal aanpassingen aan het webloket van Mistral doorgevoerd. Volgende wijzigingen zullen vanaf dan zichtbaar zijn:
Vlaanderen Circulaire economie
  • 17 februari 2017

‘Vlaanderen Circulair’ streeft naar actie en impact op het terrein

Op 1 januari 2017 zijn de drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (Plan C, SuMMa en Agenda 2020) opgegaan in het knooppunt ‘Vlaanderen Circulair’. Gastheer van het nieuwe initiatief is de OVAM.
materiaalbewust bouwen in kringlopen
  • 17 februari 2017

Beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’ maakt tussenbalans op

De globale balans van het beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’ is positief. Tijdens de workshop op 14 oktober hoorden we heel wat enthousiaste reacties van de stakeholders over de samenwerking tussen alle betrokkenen.
logo kwaliteitsbeheer
  • 20 februari 2017

Wijzigingen Achilles

Het Achilles preventiesysteem wordt afgeschaft. Elk bodemsaneringswerk zal moeten worden toegepast volgens het Achilles zorgsysteem zoals opgenomen in de nieuwe standaardprocedure bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg.  
lenteschoonmaak indevuilbak
  • 17 februari 2017

Kom mee opruimen tijdens de lenteschoonmaak!

Tijdens de week van 17 tot en met 26 maart 2017 houdt Vlaanderen opnieuw lenteschoonmaak. In tal van gemeenten en steden worden er opruimacties georganiseerd.
ecodesign voorbeelden
  • 17 februari 2017

Slim materialenbeheer maakt bedrijven rendabeler

3D-printen, een bemestingsmiddel op basis van afval, leasing van solventen … De inspiratiedatabank van OVAM Ecodesign.link verzamelt boeiende praktijkcases uit verschillende sectoren.