Nieuws

facturatie
  • 28 maart 2018

Strengere opvolging elektronische facturatie in 2018

Met de elektronische facturatie (e-invoicing) bedoelen we geen PDF-factuur, maar kiezen we voor een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat. Enkel deze ‘volwaardige’ e-facturen maken immers een automatische verwerking mogelijk.
themabeeld materialen
  • 22 maart 2018

TOTEM tekent de voetafdruk van een gebouw

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials. Dit digitale, wetenschappelijke instrument maakt het mogelijk om de milieuprestaties van gebouwelementen en gebouwen te berekenen en daarover te communiceren.
werkplaats garage
  • 22 maart 2018

Ondersteuning voor bedrijven uit de garagesector bij bodemverontreiniging

Garages, carrosseriebedrijven of bedrijven die landbouwmachines onderhouden kunnen de bodem vervuilen. Daarom moeten ze regelmatig een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Er geldt ook een onderzoeksplicht als het bedrijf sluit of failliet gaat, of bij overdracht van de risicogrond.
logo kwaliteitsbeheer
  • 28 maart 2018

Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van artikel 4,§2,2° van het VLAREL

Om over de vereiste kennis en/of ervaring te beschikken kan een erkende bodemsaneringsdeskundige ook een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een zelfstandige (natuurlijk persoon). Die mogelijkheid is opgenomen in artikel 4, §2, 2° van het VLAREL.
huishoudelijk afval illustratie
  • 22 maart 2018

Vlarema wijzigt

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen:
mensen nadenkend inspirerend innovatief
  • 22 maart 2018

OVAM steunt innovatieve projecten

Eind 2017 schaafden we aan de procedure voor het indienen van innovatieve projecten. Hier volgt een update van de krijtlijnen.
bodemonderzoek
  • 28 maart 2018

Afschaffing van de conformverklaring van bodemonderzoeken

Om de kwaliteit van bodemonderzoeken en bodemsaneringen te waarborgen, voorziet de bodemwetgeving sedert 1995 in de verplichte tussenkomst van erkende bodemsaneringsdeskundigen.
containerpark kga sorteren
  • 22 maart 2018

Aangepaste lijst van klein gevaarlijk afval

Kga staat voor ‘klein gevaarlijk afval’. Het gaat om gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden afkomstig zijn van huishoudelijk gebruik.
lint verboden asbest
  • 22 maart 2018

Schrijf u in voor de opleiding ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’

Naast de dagopleiding ‘Asbest in en om het huis’ voor milieuambtenaren en medewerkers in onder meer woonkantoren (die nog regelmatig doorgaat), organiseert de OVAM sinds januari een meer praktische opleiding van een halve dag: ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’.