Nieuws

facturatie
  • 7 juni 2018

Bezorg ons tijdig uw schuldvorderingen!

Van onze contracthouders verwachten we dat voor elke lopende opdracht jaarlijks een tussentijdse factuur wordt ingediend. Deze factuur wordt voorafgegaan door een schuldvordering.
Kamp C
  • 6 juni 2018

Bouw jij mee het eerste circulaire gebouw van België?

In 2019 start Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, met de bouw van ’t Centrum op haar site in Westerlo. Het innovatieve gebouw moet de katalysator worden voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten.
Vlaanderen Circulaire economie
  • 23 mei 2018

ESPON 2020 brengt deeleconomie in EU-steden in kaart

Het project dat de OVAM en Vlaanderen Circulair indienden bij ESPON 2020 wil nagaan hoe het concept van het delen binnen de circulaire economie toepassing vindt in de verschillende EU-steden.
geoloket printscreen
  • 7 juni 2018

Een nieuw jasje voor het geoloket

Het geoloket laat toe om na te gaan of voor een opgegeven locatie informatie gekend is over de bodemkwaliteit bij de OVAM. Deze informatie bestaat uit:
OVAM-Link mei 2018
  • 24 mei 2018

Heeft u de nieuwste OVAM.link al gelezen?

Lees de OVAM.link van mei 2018
stekker AEEA
  • 23 mei 2018

Brochure voor hergebruikcentra van EEA

Iedereen die beroepsmatig elektrische en elektronische apparaten inzamelt of sorteert om ze voor te bereiden voor hergebruik, vindt informatie in de OVAM-brochure voor de hergebruikcentra. De brochure richt zich ook tot wie deze apparaten opnieuw op de markt brengt.
ENSOr
  • 23 mei 2018

ENSOr: internationale workshop over ‘nieuwe’ verontreinigingen

‘Emerging contaminants’ of ‘contaminants of emerging concern’ zijn stoffen die voorkomen in het milieu (bv. bodem, grondwater, waterbodem) maar nog niet standaard gemeten worden. De kennis over deze stoffen is vaak onvolledig.
Roeselare
  • 23 mei 2018

Duurzaam woonproject in Roeselare op te saneren site Koning Leopold III-laan

De stad Roeselare is de eigenaar van een strategisch gelegen site begrensd door de spoorweg Kortrijk-Brugge en de Koning Leopold III-laan. Ze wil hier een hoogwaardige woon- en leefbuurt van maken en richt zich tot private kandidaat-ontwikkelaars om het terrein aan te kopen en uit te bouwen.