Nieuws

Food Waste Award 2018
  • 18 januari 2018

Wie wint de Food Waste Awards 2018?

Dit jaar vindt de tweede editie van de Food Waste Awards plaats. Organisaties die voedselverlies beperken kunnen in vijf categorieën meedingen: ‘Voedselverlies ondernemers’, ‘Ziekenhuizen en zorginstellingen’, ‘Lokale overheden’, ‘voedingsbedrijven’ en ‘Horeca, catering en events’.
sorteercampagne ik beken
  • 12 december 2017

Bekende ondernemers delen hun sorteergeheimen in nieuwe campagne

Op 4 december is de campagne IK SORTEER gestart. Met deze campagne wil de OVAM bedrijven sensibiliseren over goed afvalbeheer, om zo het bedrijfsrestafval met 15% te verminderen tegen 2022.
actieplan Marien zwerfvuil door Joke Schauvliege
  • 12 december 2017

OVAM schrijft Vlaams actieplan marien zwerfvuil

Eind 2016 werd in het Vlaams Parlement unaniem een resolutie aangenomen waarbij aan de Vlaamse Regering werd gevraagd om een integraal actieplan te ontwikkelen om plasticvervuiling te reduceren.
  • 3 januari 2018

PAF-registratie (Vooraf Goedgekeurde Inrichting)

Voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen waar een kennisgeving voor nodig is, kan de verwerker een PAF-statuut aanvragen. PAF staat voor Pre Authorised Facility (Vooraf Goedgekeurde Inrichting).
  • 12 december 2017

Nieuwe subsidies voor asbestverwijdering en meer selectieve afvalinzameling

Al sinds de vroege jaren van het afvalbeleid ondersteunt de OVAM gemeenten die investeren in afvalpreventie en selectieve inzameling. Maar er is meer nodig.
lint verboden asbest
  • 12 december 2017

Nieuwe opleiding ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’

Naast de dagopleiding ‘Asbest in en om het huis’ starten we vanaf januari 2018 met een meer praktische opleiding van een halve dag: ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’.
  • 21 december 2017

Persbericht - Plastic sorteren in Vlaanderen? U hoort nog van ons!

Fost Plus lanceerde vorige vrijdag een voorstel om alle plastics vanaf 2019 selectief in te zamelen via de blauwe zak.
grafiek aantal oriënterende bodemonderzoeken
  • 12 december 2017

Aantal oriënterende bodemonderzoeken piekt

Tegen 2036 wil de OVAM minstens gestart zijn met de sanering van alle historische bodemverontreinigingen in Vlaanderen. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.
genomineerden ecodesign
  • 12 december 2017

Ontdek de genomineerden voor de ‘Ecodesign by OVAM’-award!

De Henry van de Velde Awards lauweren zowel nationaal als internationaal Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design een positieve impact hebben op de economie en de samenleving. Een van de categorieën is ‘Ecodesign by OVAM’.