Nieuws

handen met aarde
  • 13 juni 2017

Versneld bodemonderzoek via aanpak van ‘sites’

Duurzaam bodembeheer is essentieel voor een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving. De OVAM neemt daarom zelf het initiatief om percelen met potentieel ernstige historische bodemverontreiniging versneld te inventariseren en indien nodig ambtshalve te saneren.
puinbreekinstallatie granulaten
  • 13 juni 2017

Nieuwe regels voor pak-houdend asfaltgranulaat

Het gebruik van pak-houdend asfaltgranulaat en pak-houdend zeefzand valt niet meer onder het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten. Die wijziging van het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) werd in december 2016 goedgekeurd.
OVAM.link
  • 8 juni 2017

Heeft u de nieuwste OVAM.link al gelezen?

Heeft u het al opgemerkt? Ons magazine zit in een nieuw jasje. We kunnen er veel over vertellen, maar het is gewoon veel fijner wanneer u het zelf kan ontdekken.
foto groen dal
  • 13 juni 2017

INSPIRATION bundelt onderzoeksbudget via ‘matchmaking’

De maatschappelijke uitdagingen in het domein van duurzaam bodem- en landgebruik en landmanagement zijn groot. Er is veel kennis nodig en de middelen zijn beperkt.
afbraakwerken sloopwerken bouw
  • 13 juni 2017

Nieuwe spelregels voor sloop- en afbraakwerken

Op 4 en 5 mei 2017 werden in het Staatsblad de twee standaardprocedures gepubliceerd die de traceerbaarheidsprocedure van de sloopbeheerorganisatie vastlegt, net als de voorwaarden voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.
GroeneVent Award beker
  • 15 mei 2017

Online tool wijst de weg naar duurzaam cateringmateriaal

Wie in Vlaanderen een event organiseert, heeft veel keuze op het gebied van drink- en eetgerei. Ook duurzaam cateringmateriaal is een optie, maar door het grote aanbod is het niet altijd duidelijk welke producten milieuvriendelijk zijn.
  • 13 juni 2017

Sanering Lobroekdok ter voorbereiding op Oosterweel

Tussen de Slachthuislaan en de Ring van Antwerpen, vlak bij het Sportpaleis, ligt het Lobroekdok. Als voorbereiding op de aanleg van de Oosterweelverbinding wordt het dok gesaneerd en worden zo’n zeventien scheepswrakken uit het water gehaald.
foto boek Labo xx
  • 13 juni 2017

Nieuwe publicaties over Antwerps stadsvernieuwingsproject Labo XX

Met Labo XX wil de stad Antwerpen haar twintigste-eeuwse gordel beter leren kennen en vernieuwen. Het stedelijk grondgebied buiten de Ring en de Singel heeft veel potentieel om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen.
handen met aarde
  • 15 mei 2017

OVAM en lokale besturen werken samen aanpak uit voor risicogronden

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.