Nieuws

Aquasoil
  • 13 juli 2018

Europees bodemcongres komt naar Antwerpen

AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodems en waterbodems, komt in 2019 naar Antwerpen.
Aquasoil
  • 3 juli 2018

Vlaamse bodemexpertise lokt internationaal congres AquaConSoil naar Antwerpen

AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems komt naar Vlaanderen. Van 20 tot 24 mei 2019 ontvangen de Stad Antwerpen, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de
scheikunde pipet
  • 11 juli 2018

Studie over de toeslagstoffen van gechloreerde solventen – 1,4 dioxaan afgerond

De OVAM heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van toeslagstoffen bij grondwaterverontreinigingen met gechloreerde solventen. Uit de studie bleek ondermeer dat 1,4-dioxaan een verdachte stof is wanneer 1,1,1-trichloorethaan werd toegepast.
  • 14 juni 2018

Circulaire economie belangrijk wapen in strijd tegen klimaatverandering

Door de klimaatproblematiek aan dat hoge materiaalverbruik te koppelen, kunnen we ook nieuwe oplossingen voor dit probleem aanreiken.
business model
  • 14 juni 2018

Wat is er nodig om uw business model duurzaam te vergroenen?

Het team Groene economie van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid gaat de dialoog aan met het bedrijfsleven. Via een grootschalige enquête peilen ze naar de beweegredenen van kleine, middelgrote en grote bedrijven om een business model te vergroenen.
staalname
  • 4 juli 2018

Standaardprocedures wijzigen

Er worden een aantal wijzigingen aangebracht in de standaardprocedures en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 4 februari 2019. Er is geen overgangsperiode.
WRF-header
  • 14 juni 2018

WRF - Design your own workshop

Van 24 tot en met 27 februari 2019 organiseert de OVAM in Antwerpen het World Resources Forum 2019.  De eerste 'keynote speakers' voor de plenaire sessies hebben ondertussen hun aanwezigheid al toegezegd. 
restjeskookboek
  • 14 juni 2018

60 recepten met restjes

In Vlaanderen gaat doorheen de keten jaarlijks zo’n 907.000 ton aan voedsel verloren. Bij de Vlaamse huishoudens bedraagt het voedselverlies zo’n 212.000 ton per jaar. Dat komt afgerond neer op 33 kilo per Vlaming per jaar en kost elke Vlaming jaarlijks gemiddeld 132 euro. Dat kan anders.