Nieuws

webloket
  • 12 oktober 2017

Vlotter grondstofverklaringen aanvragen via digitaal loket

Een grondstofverklaring aanvragen bij de OVAM? Via het nieuwe webloket gebeurt dat voortaan sneller en volledig digitaal!
Tracimat logo
  • 12 oktober 2017

Tracimat erkend als sloopbeheerorganisatie

Tracimat is de eerste erkende sloopbeheerorganisatie in Vlaanderen – een belangrijke mijlpaal voor de bouwsector. Tracimat ziet toe op de herkomst en gescheiden inzameling van puin en de correcte afvoer van afvalstoffen bij de sloop van gebouwen.
logo kwaliteitsbeheer
  • 21 september 2017

Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

In het kader van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige moet de erkende bodemsaneringsdeskundige zich of de personen die bij hem in dienst zijn permanent bijscholen (artikel 53/3§1, 9° van het VLAREL).
voeding
  • 12 oktober 2017

Brugge in actie tegen voedselverlies in de zorg

Voedselverlies in de zorgsector tegengaan: dat is het doel van vier zorginstellingen uit Brugge. Op 7 december steken ze de koppen bij elkaar tijdens een Food Waste Challenge.
staalname
  • 21 september 2017

Standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek wijzigt!

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2017.
kind met schop
  • 21 september 2017

Eindejaarsregeling 2017

Bezorg ons vóór 10 november: papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister; oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
veranderingsgericht bouwen
  • 12 oktober 2017

Veranderingsgericht en gezond bouwen: een uitdaging voor de toekomst

De open ruimte in Vlaanderen is bijna op. We moeten slimmer en compacter bouwen om de vrijgekomen ruimte te herstellen als groene ruimte. Maar hoe behouden we ons comfort en hoe combineren we dat met een gezond binnenklimaat?
logo kwaliteitsbeheer
  • 21 september 2017

Deadline voor het behoud van de handtekeningsbevoegdheid nadert snel

Het VLAREL bepaalt in een overgangsmaatregel dat personen met een vroegere VLAREBO-handtekeningsbevoegdheid van rechtswege uiterlijk tot 31 december 2017 deze individuele handtekeningsbevoegdheid kunnen behouden.
droogkuis
  • 13 september 2017

VLABOTEX combineert bodemsanering van droogkuissites met herontwikkeling

VLABOTEX bestaat tien jaar. Het fonds werd in 2007 opgericht om saneringen op droogkuislocaties organisatorisch en financieel te ondersteunen. Daarbovenop wil VLABOTEX fungeren als kennis- en adviescentrum voor de bodemproblematiek van de droogkuissector in Vlaanderen.