Ondersteuning en subsidies

De OVAM overhandigt aan de Vlaamse regering een asbestafbouwplan ter realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’. In het licht daarvan verruimt de OVAM het ‘Subsidiebesluit lokale besturen’ zodat lokale besturen asbestafbouwprojecten kunnen realiseren met subsidies tot 90% voor de asbestmeerkost. Lokale besturen hebben daarbij de mogelijkheid deze projecten te organiseren voor onder meer particulieren, sport-, jeugd- en socioculuturele verenigingen, landbouwers en KMO's (tot maximaal 1.500 m² dakoppervlakte), maar kunnen ook deelnemen voor het eigen patrimonium.

De onderstaande subsidiabele projectvarianten in het subsidiebesluit zetten in op ontzorging voor de burger (ook socioculturele verenigingen, patrimonium lokaal bestuur,…) in formules zoals ‘bronophaling’ en in het vinden van een geschikte aannemer ‘eenvoudige handelingen’ bij hechtgebonden toepassingen of een ‘erkende asbestverwijderaar’ bij losgebonden toepassingen:

  • Bronophaling: de ophaling van asbestcement aan huis via platenzakken of containers
  • Bronverpakking om een verpakte aanlevering te organiseren in het recyclagepark
  • Samenkoopformules voor dakvervanging, asbestinventarisatie en verwijdering in hermetische zone van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals leidingisolatie en asbestkarton.

Wilt u als particulier weten of er in uw regio reeds zo’n project is opgestart? Neem dan even contact op met uw lokale bestuur om te informeren of zij reeds beogen een project te organiseren.

Bent u een lokaal bestuur? Neem dan vlug hier een kijkje voor de precieze aanvraagmodaliteiten.

Lopende aanvragen

 

Contactformulier asbest

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.