Overdracht van niet-risicogronden

 

De enige voorwaarde om een niet-risicogrond over te dragen is de aanwezigheid van het bodemattest. U kunt het bodemattest zelf aanvragen in papieren versie, maar meestal doet de notaris of makelaar dit voor u via het webloket. Bij de ondertekening van de compromis deelt notaris of makelaar de inhoud van het bodemattest mee aan de kandidaat-verwerver. Hij vermeldt de inhoud ook in de authentieke akte waarin de overdracht van de grond wordt vastgelegd.

Vaak levert de OVAM voor niet-risicogronden een ‘blanco bodemattest’ af. Dit betekent dat de OVAM in dergelijke gevallen niet beschikt over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit van deze grond. Dit betekent niet dat er geen bodemverontreiniging aanwezig kán zijn. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op de informatie die men haar aanleverde.

Het bodemattest van een niet-risicogrond vermeldt toch informatie bij:

Ondanks de vermelding van gegevens op het bodemattest en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging, kan de overdracht van een niet-risicogrond plaatsvinden. In dat geval weet de verwerver wel dat hij een mogelijk verontreinigde grond koopt, die wellicht een saneringsplicht met zich meebrengt.

Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 458 en 015 284 459
bodem@ovam.be