Overdracht van risicogrond

Verplichtingen bij overdracht

Het Bodemdecreet heeft als doelstelling de koper van een onroerend goed te beschermen. Niemand wil immers ongewenst met een verontreinigde grond opgezadeld worden. Daarom zijn er strengere verplichtingen bij overdracht van gronden die een hoger risico op bodemverontreiniging hebben, de zogenaamde risicogronden.

Volgende verplichtingen zijn dan van toepassing (art. 101- 113 BD):

Een melding van overdracht is niet meer nodig sinds 1 januari 2015.

Wat bij bodemverontreiniging?

Wordt in een oriënterend bodemonderzoek een bodemverontreiniging aangetroffen waarvoor verdere maatregelen nodig zijn? Dan kan de overdracht van deze risicogrond nog niet plaatsvinden. De OVAM maant in dat geval de overdrager aan om een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering uit te voeren.

Als de overdrager aantoont dat hij niet saneringsplichtig is, kan de overdracht plaatsvinden na het oriënterend bodemonderzoek. Meer uitleg over de vrijstelling van saneringsplicht vindt u op deze webpagina.

Als de overdrager saneringsplichtig is, kan men pas overdragen:

  • wanneer blijkt dat er na het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) géén sanering nodig is; of
  • als blijkt dat er na het BBO een sanering nodig is en wanneer voldaan is aan de voorwaarden van een versnelde overdracht; of
  • wanneer het (beperkt) bodemsaneringsproject werd  conform verklaard, en de overdrager of verwerver een verbintenis aanging én een financiële zekerheid stelde; of
  • als het eindevaluatieonderzoek is goedgekeurd door de OVAM en de eindverklaring is afgeleverd.

De wettelijke procedures vragen tijd. Houd er rekening mee en plan op voorhand.

Overdracht delen van kadastrale percelen

Wilt u een deel van een kadastraal perceel overdragen? Sinds 1 juli 2010 zijn de bijzondere overdrachtsbepalingen van het bodemdecreet versoepeld. Vanaf dan kunnen onder bepaalde voorwaarden niet-verontreinigde delen van risicogronden overgedragen worden. De bodemattestverplichting blijft vanzelfsprekend behouden wanneer de overdracht van een grond via een overeenkomst gebeurt. De richtlijnen bij overdracht van delen van percelen en enkele voorbeeldfiguren vindt u onderaan deze pagina, bij de publicaties.

Appartementen

Bij appartementen of andere gedwongen mede-eigendommen, moet er bij overdracht van een privatieve kavel een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden in de volgende 2 gevallen:

  • In de over te dragen privatieve kavel is of was een risico-inrichting (vb. drukkerij, laboratorium) aanwezig.
  • In het gemeenschappelijke deel is of was een risico-inrichting uitsluitend bestemd voor de over te dragen privatieve kavel aanwezig (vb. tankstation: de tanks zijn gelegen in het gemeenschappelijke deel).

Het oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door de overdrager en moet worden overgemaakt aan de OVAM alvorens de overdracht plaatsvindt. Het oriënterend bodemonderzoek moet over het volledige kadastrale perceel worden uitgevoerd.

Bij overdracht moet er steeds een bodemattest beschikbaar zijn.