Sanering asbestproductieafval in Kapelle-op-den-Bos gaat nieuwe fase in

  • 18 april 2017

In april 2017 starten we met de ontgraving van asbestproductieafval in de ruime regio van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek. Daar werd in het verleden afval van de lokale asbestverwerkende bedrijven gebruikt als ophogings- of verhardingsmateriaal in opritten, bermen, putten ... Sinds 1999 is asbest verboden, maar het asbestproductieafval is op veel plaatsen nog altijd aanwezig.

Pure asbestlagen

Asbestproductieafval bestaat uit hechtgebonden asbestcementplaatjes die als snij- of perforatieresten vrijkwamen bij de productie van leien en platen van asbestcement. Hoewel de asbest die we in deze regio aantreffen in een asbestcementmatrix voorkomt, zijn er op alle breukvlakken asbestvezels aanwezig die bij verdere verwering of beroering kunnen vrijkomen. Als die pure asbestlagen voorkomen in de toplaag van de bodem, kunnen ze dus een risico vormen voor de gezondheid. In dat geval verwijderen we de toplaag.

We maken een onderscheid met asbestafval dat niet homogeen voorkomt of dat afkomstig is van onzorgvuldige sloopactiviteiten. Bij dat type afval komt de OVAM niet tussen.

132 percelen

In 2015 riepen we bedrijven, gemeenten en inwoners op om te melden op welke terreinen asbestafval aanwezig zou zijn. We kregen meldingen over 210 percelen, die we onderzochten op de aanwezigheid van asbestafval. 132 van die percelen gaan we nu saneren.

De OVAM is hier niet aan zijn proefstuk toe. In deze regio realiseerden we al vier grote projecten in het kader van asbestafbouw. De voorbije jaren waren we aan de slag in de volgende gemeenten: Kapelle-op-den-Bos, Willebroek, Mechelen, Meise, Puurs, Grimbergen, Londerzeel, Sint-Amands, Zemst, Merchtem, Opwijk, Buggenhout, Bornem, Bonheiden, Boortmeerbeek, Sint-Katelijne-Waver, Boom, Kontich en Aartselaar.

In de beginperiode concentreerden we ons op asbestcementdraailingen. Dat zijn freesresten die vrijkomen bij het afdraaien van asbestcementen buizen. Tijdens de eerste fase van het saneringsproject bleek dat er ook veel asbestcementproductieafval gebruikt was als ophooglaag. Sinds 2013 voeren we ook daar onderzoek naar uit, om percelen met hoge risico's in kaart te brengen en waar nodig te saneren.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal percelen dat we behandelen binnen de vijf projecten in de ruime omgeving van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek:

  Periode Aantal onderzochte percelen Aantal gesaneerde percelen
Project 1: asbestcementdraailingen 2004-2008 1000 461
Project 2: asbestcementdraailingen 2009-2011 571 180
Project 3: asbestcementdraailingen 2012-heden 155 106
Project 4: asbestcementproductieafval 2013-2014 405 107
Project 5: asbestcementproductieafval 2015-heden 210 We starten nu met de sanering van 132 percelen

Terreinen aanmelden

Bedrijven, gemeenten en bewoners die vermoeden dat er op een terrein asbestcementdraailingen of asbestcementproductieafval aanwezig zijn, kunnen dat nog altijd melden aan de OVAM via dit formulier. Wanneer de geplande sanering voltooid is, bekijken we de verdere noodzaak voor onderzoek en sanering in de regio.

Meer info: http://ovam.be/projecten-asbestproductieafval-regio-kapelle-op-den-bos-en-willebroek