Soorten bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging volgens het Bodemdecreet
Aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door menselijke activiteiten, op of in de bodem of opstallen, die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze nadelig (kunnen) beïnvloeden.

Asbest Zware metalen Cyaniden Minerale olie PAK Gechloreerde solventen Asbest Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels die chemisch verschillend zijn, maar wel een gelijkaardig gedrag vertonen. Asbest werd in het begin van de 20e eeuw beschouwd als een wondermateriaal: deze minerale vezel was sterk, elektrisch en akoestisch isolerend, bestand tegen chemicaliën, tegen weer en wind en bovendien goedkoop.

De bodem onder uw voeten bestaat uit drie componenten; vaste deeltjes, water en lucht. Een verontreinging kan in het vaste deel van de aarde zitten of in het grondwater. Vluchtige componenten kunnen zich ook gaan ophopen in de bodemlucht. Soms zal verontreiniging in het vaste deel van de aarde (kern) deels gaan oplossen in het grondwater en zich mee gaan verspreiden met de stroming van het grondwater (pluim).

Wat te verstaan en te doen bij : - Historische verontreiniging - Nieuwe verontreiniging - Gemengde verontreiniging

Aard van bodemverontreiniging