Versnelde asbestafbouw bij alle Vlaamse scholen

Asbest is tot 1998 frequent in allerlei bouwmaterialen en alle soorten gebouwen (huizen, scholen, land- en tuinbouw …) gebruikt. Gezien de kwaliteit van het bindingsmiddel waarin de asbestvezels zich bevinden door ouderdom wordt aangetast, komen de asbestvezels stilaan vrij en vormen ze een risico. Tijd dus om het materiaal te vervangen en samen met de preventieadviseur hierrond de nodige plannen op te maken.

Sinds 1 juli is het protocol asbestverwijdering bij scholen van kracht. Dit protocol is gericht op ontzorgen én financieel ondersteunen. Asbest afbouwen wordt zo veel makkelijker en interessanter.