Woonzone Tichelhovensheike in Peer-Wijchmaal

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 27 kadastrale percelen gelegen aan de Kersenlaan 37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51 en 53, de Acacialaan 6, 8, 10, 10a, 11, 12, 14 en 16, de Spoorwegstraat 12 en +12, de Bareelstraat 11 en +11 en Tichelhovenheiken zn (6 gronden).

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de gronden gelegen aan de Kersenlaan 43, 45, 47, 51 en 53 de Acacialaan 10, 10a, 12 en 14 en Tichelhovenheiken zn (4 gronden) bevond zich op het einde van de 19-de, begin 20-ste eeuw een zandgroeve die na WOII opgevuld werd met metaalslakken afkomstig van de non-ferro industrie. Op de gronden aan de Spoorwegstraat 12 en +12 was in dezelfde periode een opslagplaats voor arsenic, steenkool, meststoffen en kalk aanwezig. Op de gronden gelegen aan de Kersenlaan 37, 39, 41 en 49, de Acacialaan 6, 8, 11 en 16, de Bareelstraat 11 en +11 en Tichelhovenheiken zn (2 gronden) hebben er in het verleden geen bodemverontreinigende activiteiten plaatsgehad, maar er werd vastgesteld dat er op deze gronden toch een bodemverontreiniging aanwezig is;

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 25 april 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek wordt in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De eventuele sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones

Wat is de tijdsplanning?

Na de bewonersvergadering op 25 april 2016 starten de terreinbezoeken.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.