Woonzone 'Voormalige textielfabriek in Mariakerke' in Gent

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone is gelegen in de Flanelstraat 19, 21, 23, 25, 27-32 en 34-36, de Gérard Willemotlaan 62-65 en 67-69 en de Julienne De Vetterstraat 1-11 (oneven) in Mariakerke.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Ter hoogte van deze locatie was vanaf 1924 het textielbedrijf Teintures et Apprêts de Mariakerke gevestigd, later Textiles de Mariakerke genoemd. In dit bedrijf gebeurde de behandeling van textiel zoals het verven en bereiden van weefsels in katoen, wol, vlas en zijde. In 1956 werd een vergunning afgeleverd voor het verder exploiteren van een katoen- en kunstzijdeweverij voor het westelijk deel van het terrein. Het oostelijke deel van de voormalige textielfabriek werd na 1956 afgebroken en zijn er woningen en een speelplein gekomen. Het westelijke deel van de textielfabriek werd verder geëxploiteerd na 1965 en nadien is op deze plaats nog de drukkerij Van Melle uitgebaat voordat er woningen werden gebouwd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 1 september 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd op initiatief en op kosten van de OVAM. Indien blijkt uit het bodemonderzoek dat een bodemsanering noodzakelijk is, wordt deze door de OVAM ge(pre)financierd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten van het site-onderzoek zijn nog niet gekend, maar op enkele percelen werd reeds in het verleden een bodemonderzoek uitgevoerd.

Er werd een bodemonderzoek uitgevoerd na de stopzetting van de voormalige drukkerij Van Melle. Ter hoogte van de huidige woningen werd geen verontreiniging vastgesteld.

Ook werden reeds meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd ter hoogte van bedrijf GEHA NV (hoek Flanelstraat en Gérard Willemotlaan). Er werd verontreiniging vastgesteld, maar deze heeft zich niet verspreid naar de omliggende woningen.

Wat is de planning?

De bodemsaneringsdeskundige start met de eerste terreinbezoeken in oktober 2015. Nadien volgt het veldwerk waarbij stalen van het vaste deel van de bodem en van het grondwater worden genomen.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.