Woonzone voormalige stortplaatsen in Wielsbeke

Waar is de woonzone gelegen?

De gronden van de voormalige stortplaatsen zijn gelegen op de volgende twee locaties :

  • locatie 1: aan de Beukenlaan
  • locatie 2: aan de Eerste-Linieregimentstraat in Wielsbeke.

Locatie 1 aan de Beukenlaan bestaat uit vijf percelen, locatie 2 aan de Eerste-Linieregimentstraat bestaat uit twee percelen.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Het site-onderzoek zal zich toespitsen op de historische activiteiten van de voormalige stortplaatsen. Momenteel zijn de betrokken percelen bewoond.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 23 mei 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

De OVAM is opdrachtgever van het site-onderzoek dat zal uitgevoerd worden door de erkend bodemsaneringsdeskundige Envirosoil NV. De eventuele sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat is de planning?

In de loop van de maand juni  2017 zal de erkend bodemsaneringsdeskundige Envirosoil nv, een eerste terreinbezoek uitvoeren.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen.  Hebt u nog andere vragen? Dan kunt u ook de OVAM contacteren.