Zwerfvuilbeleid

Lokale besturen staan het dichtst bij de burger en doen veel inspanningen voor de openbare reinheid. Indevuilbak biedt hierbij ondersteuning.

We bieden communicatieve (affiches en stickers), materiële (fluovestjes, handschoenen, zakken en grijpstokken) en financiële ondersteuning aan.  Op de website komt u alles te weten over het netheidsnetwerk en het zwerfvuilbeleid.

Dit netwerk ondersteunt lokale besturen in hun aanpak van het zwerfvuilbeleid. Daarom vindt u op indevuilbak.be ook veel praktische informatie voor lokale besturen met onder meer data van vormingen, rondetafels om goede praktijkervaringen uit te wisselen, studiedagen enzovoort.

Het zwerfvuilbeleid is gebaseerd op 5 pijlers. Om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken is een samenspel van deze pijlers vereist:

  • infrastructuur
  • sensibilisatie en communicatie

  • participatie

  • omgeving

  • handhaving

Meer informatie over de meest effectieve aanpak van zwerfvuil, gebaseerd op deze 5 pijlers, vindt u op www.indevuilbak.be.

Contact

Zwerfvuilbeleid
Yvon Princen (OVAM)
015 284 415

Netheidsnetwerk
Eva Gijsegom (OVAM) / Ann Hufkens (OVAM)
015 284 260
netheidsnetwerk@indevuilbak.be

Campagne
Nele Bollen (OVAM)
015 284 162