‘Circulaire materialenverhalen’: “Om de milieu-impact van een product te beperken, is de ontwerpfase van cruciaal belang”

  • 17 maart 2020

Efficiënt gebruik van materialen, mogelijkheid tot recyclage en sociaal verantwoorde oplossingen zijn voor de ontwerpers van morgen even belangrijk als functionaliteit en esthetiek. Producten, diensten, systemen en kringlopen worden ontworpen om zowel economische, sociale als ecologische meerwaarde te brengen. Ze komen optimaal tegemoet aan de behoeften van iedereen, nu en later, zonder de draagkracht van de planeet te overschrijden.

Handige tool

Het is in de ontwerpfase dat er op een efficiënte en effectieve manier kan worden ingegrepen om de milieu-impact van een product te verlagen. De beslissing om voor een bepaald materiaal of proces te kiezen, heeft meteen een rechtstreekse impact op de belasting van het milieu.

Om die impact te berekenen, ontwikkelde de OVAM de online ontwerptool Ecolizer. Met de Ecolizer kunnen ontwerpers en bedrijven de milieu-impact van hun producten over de volledige levensduur in kaart brengen. U hoeft enkel de nodige informatie in te geven, de tool doet de rest. Ook voor inspirerende cases kunt u op de website terecht.

Meer info

Surf naar www.ovam.be/circulaire-materialenverhalen voor meer circulaire materialenverhalen.