‘De circulaire ruimte’: bodemzorg infiltreert bij de ruimtelijke planner

  • 12 mei 2021

De nieuwste editie van het vakblad RUIMTE brengt de circulaire transformatie van plekken en gebieden in kaart. De wisselwerking tussen ruimtelijke planning en de circulaire economie staat centraal. Scherpe theoretische inzichten en tastbare praktijken schetsen hoe stadsontwikkeling, geïntegreerde bodemsanering, brownfieldherontwikkeling, energietransitie, economie en open ruimte op elkaar inspelen. Het is een complexe opgave, die vraagt om een holistische aanpak. Het sluit aan bij wat planners al doen, maar het daagt stadsmakers, beleidsmakers en ontwerpers evengoed uit om een stap verder te zetten. Dit themanummer van RUIMTE inspireert om met een circulaire mindset aan de slag te gaan in uw gemeente, stad, project of gebied.

Belang van bodem

De vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) bood de OVAM de kans om een aantal praktijken met aandacht voor de circulaire transformatie in the picture te plaatsen. Ook mochten we het belang van de bodem (het circulaire systeem bij uitstek) binnen circulaire (her)ontwikkelingen en de nood aan soil- en landstewards uit de doeken doen.

Benieuwd? Vlaanderen Circulair en de OVAM geven een gratis exemplaar aan de eerste vijftien inzendingen met een goed idee hoe bodem een betere plaats krijgt binnen de ruimtelijke planning. Ook goede voorbeelden scherpen onze interesse.

Vul uw gegevens in en maak kans op RUIMTE #49 - De circulaire ruimte.
Meer weten? Bekijk de volledige inhoudsopgave en bestel RUIMTE #49.

Webinars ‘Terug in Omloop’

Wie geïnteresseerd is in de pilootprojecten ‘Terug in Omloop’ is bovendien van harte uitgenodigd om de webinars over de resultaten bij te wonen. Aan de hand van vijf voorbeeldprojecten werden de ontwikkelingspotenties van verontreinigde terreinen onderzocht en uitgetest. De projectpartners koppelden drie ambities aan elkaar: ruimtelijke transformatie realiseren, onderbenutte en verontreinigde terreinen dynamiseren, én de circulaire transitie vormgeven.