2036

De beschikbare ruimte in Vlaanderen is krap. Het is dan ook een belangrijke uitdaging de beschikbare ruimte in Vlaanderen zo in te richten dat we geen open ruimte meer aansnijden. De OVAM is een belangrijke partner om kwaliteitsvolle en gezonde ruimte voor de belangrijke functies zoals wonen, werken en ontspannen te creëren.  Om deze functies te kunnen invullen is het noodzakelijk dat de bodemkwaliteit goed moet zijn. Bodembescherming en bodemsanering zijn dus noodzakelijke randvoorwaarden om een circulaire economie mogelijk te maken.

Voor de OVAM betekent dit dat een belangrijke doelstelling van het bodembeleid is om tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging te kennen, en de sanering ervan op te starten.

Onderstaand filmpje illustreert deze doelstelling en de manier waarop de OVAM dit tracht te realiseren.

 

 

 

Ook interessant voor u