Antwerpen - gassite Kronenburgstraat / Van Craesbeeckstraat / Willem Lepelstraat

Waar is deze gassite gelegen?

Op de voormalige gassite werden in 1938-1939 de Fierensblokken gebouwd. Deze modernistische sociale woonblokken zijn gelegen in de Nationalestraat te Antwerpen, recht tegenover het Tropisch Instituut.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Op het terrein werd in de periode 1839-1895 een gasfabriek geëxploiteerd. Op basis van de oude milieuvergunningen en bijhorende plannen was er in die periode sprake van 2 fabrieken. Een eerste fabriek in de periode 1839–1870 en een tweede fabriek in de periode 1870–1895. Hierbij waren de inrichtingen/delen van de gasfabriek anders gesitueerd op het terrein (gashouders, ovens, …).

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

Na stopzetting van de activiteiten werd de gasfabriek afgebroken en het afbraakmateriaal verspreid over het terrein (puinhoudende aanvullaag). Waar mogelijk wordt de bodemsanering van de verontreinigde aanvullaag uitgevoerd door het ontgraven tot een diepte van 70 cm en vervolgens het aanbrengen van een propere leeflaag. Naast de leeflaagsanering zal op 2 locaties dieper ontgraven worden:

  • ter hoogte van de voortuin van het woningblok gelegen aan de Willem Lepelstraat wordt een bijkomende ontgraving uitgevoerd van de aanvullaag tot een diepte van 2,5 m. Hierbij wordt mootsgewijs ontgraven aan de zijde van het woningblok en worden stabiliteitsmaatregelen toegepast.
  • op de binnenkoer van het oostelijk woningblok wordt een verontreiniging met teer maximaal ontgraven. Om tot een diepte van 6 à 8m te kunnen ontgraven wordt het grondwater lokaal verlaagd. Het opgepompte verontreinigde grondwater worden na zuivering geloosd op de riolering.

Omdat gasfabrieken allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken. De geplande renovatie van de Fierensblokken maakt daarnaast een geïntegreerde aanpak mogelijk.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd reeds een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd en werd in 2017 een plan van aanpak uitgewerkt in een bodemsaneringsproject. De OVAM saneert tot aan concentraties in de grond en het grondwater waarbij er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en het milieu.

Wat is de tijdsplanning?

De bodemsanering zal gefaseerd uitgevoerd worden. De sanering van de verontreiniging die aanwezig is in de voortuinen aan de Willem Lepelstraat en in beide binnenplaatsen start in augustus en is eind 2018 afgerond.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Anke Van Noyen
Bodemsaneringsdeskundige: RSK Benelux bvba

Fierensblokken
Fierensblokken Antwerpen
Contact

Anke Van Noyen
015/284 421

ambtshalve@ovam.be