Aanpak risicogronden

Wat zijn risicogronden

Een risicogrond is een grond waarop (bedrijfs)activiteiten worden of werden uitgevoerd die de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben. Gezien het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Zo kunnen ernstig verontreinigde gronden tijdig worden opgespoord en aangepakt.

Meer informatie ...

Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be