Aanvraag terugbetaling verwijderingskosten van met fipronil besmette pluimveemest

In 2017 werden een aantal Vlaamse pluimveebedrijven geconfronteerd met een fipronilbesmetting, waarbij ook pluimveemest verontreinigd werd. In vergelijking met normale meststof, is de afvoer van deze mest duurder voor de pluimveehouder.

Terugbetalingsvoorwaarden

Als exploitant van een gespecialiseerd pluimveebedrijf kan u - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van de verwijdering van de met fipronil besmette mest.
Deze voorwaarden staan vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 en het Ministerieel Besluit van 7 december 2017. U vindt deze documenten als download in de rechterkolom.

Hoe aanvragen?

De aanvraag tot vergoeding van de materiële kosten moet gebeuren met het  aanvraagformulier dat u rechts op deze webpagina vindt. Mail het ingevulde formulier naar vergoedingfipronil@ovam.be. Bij onduidelijkheden over de regeling van de terugbetaling, kan u ook contact opnemen via dit e-mailadres.

U kan deze aanvraag pas indienen nadat:

  1. Alle aanwezige besmette mest op uw exploitatiezetel werd verwijderd.
  2. U gestart bent met het nat reinigen van de stallen of de reinigingsactiviteiten reeds heeft beëindigd.
fipromest