Aanvraag voor deel van perceel

Als het bodemattest voor het volledig perceel niet bruikbaar is voor een overdracht vraagt u een bodemattest voor een deel van een perceel aan. Bekijk hiervoor eerst de procedure 'overdracht delen van kadastrale percelen'. De procedure rond overdracht van delen van kadastrale percelen en voorbeeldfiguren vindt u rechts op deze pagina bij publicaties.

De aanvraag van een bodemattest voor een deel van een perceel krijgt u per e-mail via:
bodemattestdeelperceel@ovam.be

Wat moet de e-mail bevatten?

De naam, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, eventueel het referentienummer van de de federale overheidsdienst financiën.

Als u over een lopende rekening beschikt bij de OVAM vermeld dan ook uw gestructureerde mededeling. De verrekening van uw aanvraag gebeurt dan via uw lopende rekening.

Voeg volgende bijlagen toe:

  • het afbakeningsplan in pdf-formaat (max grootte: 10 Mb)
  • het coördinatenbestand van de overeenstemmende hoekpunten in txt-formaat zoals opgelegd door de federale overheidsdienst financiën