Afleiden van bodemsaneringsnormen voor zware metalen en arseen

Onderstaande rapporten bevatten de wetenschappelijke gegevens die werden gebruikt voor de herziening van de bodemsaneringsnormen en de streefwaarden voor zware metalen en arseen.

 • Achtergrondwaarden voor zware metalen in bodem.
 • Afleiding van bodemsaneringsnormen:
 • Transfer van zware metalen van bodem naar vee.
 • Bioconcentratiefactoren van metalen van bodem naar gewas:
  • Deel 1.
  • Deel 2.
 • Ecotoxicologische onderbouwing van de bodemsaneringsnormen:
  • Opstellen van een methodiek.
  • Berekening va exotoxgebaseerde normen voor zware metalen.
  • Kritische bodemconcentraties voor fytotoxiciteit voor Cu en Zn.