Monitoren van de doelstelling om 15% minder restafval te produceren

Vlaanderen wil tegen 2022 de productie van bedrijfsrestafval met 15% verminderen (zie 4.3.3 in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval). De OVAM wil die evolutie opvolgen en liet Recydata hiervoor een methode ontwikkelen. Recydata bevroeg in een studie 128 privé-inzamelaars die ongeveer de Vlaamse afvalmarkt dekten. De privé-inzamelaars registreerden het post-industrieel en post-consumer afval dat bedrijven in Vlaanderen in 2013 en in 2015 produceerden.

Registratiemethode 15% doelstelling

In de bovenstaande figuur is het registratiepunt van afval te zien. Door enkel bij recuperanten en sorteercentra het afval te registeren worden dubbeltellingen vermeden.

Het rapport beschrijft de gebruikte methode om de hoeveelheid bedrijfsrestafval op te volgen. Voor 2013 en 2015 worden de resultaten in de figuur hieronder weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 6 afvalstromen.

figuur resultaten monitoring 15%doelstelling 2013-2015De privé-inzamelaars zamelden 776.000 ton restafval in bij bedrijven in 2015, 439.000 ton papier en kartonafval, 330.000 ton houtafval en 49.000 ton kunststoffen.

De volledige studie vindt u rechts bij de rubriek Publicaties.