Regions for Recycling (R4R)

 

Het R4R-project wil de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen in Europa optimaliseren en de doeltreffendheid van het lokale of regionale afvalbeheer verbeteren.

Op 18 april 2012 ging in Parijs het Europese project 'Regions for Recycling' (R4R) van start. R4R is een INTERREG IVC project. 

Innovation & environment regios of Europe sharing solutions (INTERREG IVC)

INTERREG IVC beoogt de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de best scorende regio's en de minder ontwikkelde regio's ter verbetering van het regionale beleid in Europa. Met focus op innovatie, kenniseconomie, milieu en risicobestrijding, wil het INTERREG IVC-programma bijdragen aan de economische vernieuwing en competitiviteit binnen Europa, zoals vooropgesteld door de Lissabon- en Göteborg- Agenda's.

Doel van het project

In Europa is Vlaanderen koploper in de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (72%). Die ervaring en expertise is de andere Europese regio’s niet ontgaan.

Een eerste doelstelling bestaat uit het stroomlijnen van de statistieken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen ingezameld door Europese steden en regio's om ze onderling te vergelijken. Daarvoor wordt er een gemeenschappelijke rapporteringsinstrument en een online toepassing voor de inzameling en analyse van gegevens ontworpen. Hieraan wordt meteen ook een databank van goede praktijkvoorbeelden gekoppeld.

Door hun deelname aan het project hopen de partners nog beter te voldoen aan de Europese wetgeving en doelstellingen inzake huishoudelijke afvalstoffen. Het ultieme doel is een echte “Recyclingsamenleving” waarin niet enkel afval voorkomen wordt maar ook als grondstof aangewend wordt.

Door haar deelname aan het project wil de OVAM haar kennis inzake selectieve inzameling en recyclage van huishoudelijke afvalstoffen delen met haar Europese partners. Daarnaast biedt het meewerken aan internationale projecten steeds nieuwe inzichten en tilt het zo het Vlaamse afvalstoffenbeleid naar een hoger niveau. 

Project partners en coördinatie

Aan het R4R-project werken volgende deelnemers mee:

  • 8 Europese regio's, vier steden en één internationale organisatie deel: Vlaanderen, Ile de France (Frankrijk), Odense (Denemarken), Limerick (Ierland), Stiermarken (Oostenrijk), Catalonië (Spanje), Ilfov (Roemenië), Exfini Poli (een vereniging van 30 gemeenten verspreid over Griekenland);
  • 4 steden : Lissabon (Portugal), Tallinn (Estland), Sofia (Bulgarije), Zagreb (Kroatië);
  • 1 internationale organisatie: de Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+).

De algemene projectcoördinatie is in handen van Ordif (Observatoire Régionale d'île de France). ACR+ coördineert het communicatieluik van het project. De OVAM coördineert de technisch inhoudelijke component van het project.

Timing en budget

Het R4R-project loopt over een periode van 3 jaar en eindigt eind 2014.
Het totale projectbudget bedraagt 2,2 miljoen euro waarvan 75% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Links

Contact