Zwerfvuil (en openbare reinheid)

 

Wat?

Hoeveel?

Waarvoor?

Hoe en waar aanvragen?

Door wie aan te vragen?

Extra informatie

Opruimmateriaal /

materiële ondersteuning

 • fluohesjes
 • grijpers
 • handschoenen
 • vuilniszakken
 • bermbordjes
 • ...

 

Jaarlijks quotum volgens inwonersaantal/leden/
werknemers/...


hesjes/handschoenen: beschikbaar voor kinderen en volwassenen.

 • jaarlijkse opruimacties
 • ondersteuning zwerfvuilmeters en – peters

Ondersteuning materiaal

 • gemeenten
 • intercommunales
 • verenigingen
 • scholen
 • bedrijven

minstens 3 weken op voorhand aanvragen.

Communicatiemateriaal

 • standaardversie van de jaarlijkse Vlaamse campagne
 • campagnemateriaal personaliseerbaar door de gemeente

Downloads zijn onbeperkt beschikbaar.

 • algemene communicatiedoeleinden
 • doelplaatsgerichte communicatie (= norm onder de aandacht brengen op plaatsen waar zwerfvuil wordt veroorzaakt)

Ondersteuning communicatiemateriaal

 • gemeenten
 • intercommunales

minstens 3 weken op voorhand aanvragen.

Opruimacties

Forfaitaire tegemoetkoming

€ 500,00

 • per gemeente
 • per jaar

Opruimacties met minimaal 20 deelnemers.

Ondersteuning opruimacties

 • gemeenten
 • intercommunales

cumuleerbaar met:

 • netheidsbarometer
 • projecten zwerfvuil & sluikstorten
 • integrale proefprojecten

Gebruik netheidsbarometer

Forfaitaire tegemoetkoming

€ 500,00

 • per gemeente
 • per jaar

Minimaal 4 metingen uitgevoerd.

Ondersteuning Netheidsbarometer

 • gemeenten
 • intercommunales

cumuleerbaar met:

 • netheidsbarometer
 • projecten zwerfvuil & sluikstorten
 • integrale proefprojecten

Projecten zwerfvuil & sluikstorten

Financiële vergoeding voor projecten

jaarlijks bedrag volgens inwonersaantal:

Maximum subsidie voor gemeenten en intercommunales:
25.000 euro (0 - 100.000 inwoners)
40.000 euro (100.000 - 500.000 inwoners)
100.000 euro (> 500.000 inwoners)

 

Projecten die minstens een lokale 3-pijlerwerking bewijzen en een nieuw element bevatten.

De 5 pijlers van een zwerfvuilbeleid:

 • communicatie
 • infrastructuur
 • handhaving
 • participatie
 • omgeving

Projecten zwerfvuil & sluikstorten

 • gemeenten
 • intercommunales
 • provincies
 • geen uitgaven voor infrastructuur (zie ook subsidiebesluit)
 • indienen tot 30/04
 • rapportering binnen 3 maanden na einddatum project
 • gebruik logo 'mooimakers'

Cumuleerbaar met:

 • opruimacties
 • netheidsbarometer
 • integrale proefprojecten

Integrale proefprojecten zwerfvuil

Financiële vergoeding en intensieve begeleiding

 • max. € 25.000,00 (gemeente)
 • € 50.000,00 (intercommunale)

 

Heel vernieuwende projecten en/of verrijkende integrale aanpak.

Na projectoproep

(verschijnt o.a. in nieuwsbrief 'indevuilbak').

 • gemeenten
 • intercommunales
 • geselecteerd door stuurgroep zwervuil
 • geen kosten voor infrastructuur (zie subsidiebesluit)
 • gebruik logo 'mooimakers'
 • cumuleerbaar met opruimacties,  netheidsbarometer en Projecten zwerfvuil & sluikstorten

 

Subsidies voor:

 • straatvuilnisbakken
 • straatasbakken
 • hondenpoep-recipiënten (subsidiebesluit)

Vergoeding voor de aankoop van:

 • straatvuilnisbakken
 • recipiënten voor sigaretten
 • recipiënten voor hondenpoep

max. 50% van het aankoopbedrag

Straatinfrastructuur voor preventie van zwerfvuil en hondenpoep.

Subsidiebesluit

 • gemeenten
 • intercommunales
 • provincies

met gebruik logo 'mooimakers'

 

Ook interessant voor u
Contact

Mooimakers

info@mooimakers.be