Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Stand van zaken

Aanvaardings-
plichten, MBO's,
beheersorganismen,
evaluatierapporten ...

Lopende consultaties

U kunt op 2 momenten in de totstandkoming van een MBO uw stem laten horen.

Blijf op de hoogte!
UPV Vlaanderen - Nieuw

Goedkeuring drie MBO's

Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering twee MBO's voor batterijen goed. Er is een nieuwe MBO rond het inzamelsysteem van Bebat voor alle types van batterijen en er is een specifieke MBO over batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen. Febelauto zal hiervoor als beheersorganisme optreden. Producenten van dit type batterij hebben dus de keuze om een van beide MBO's te onderschrijven. Een week later, op 22 juni werd ook de MBO afgedankte voertuigen goedgekeurd. Na ondertekening door de partijen en publicatie in het staatsblad gaan de MBO's van kracht.

pdf bestandMBO Batterijen (207 kB)

pdf bestandMBO HEV-batterijen (214 kB)

pdf bestandMBO Afgedankte voertuigen (188 kB)

 

Goedkeuring startnota MBO Afgewerkte olie

Na de consultatie van de stakeholders heeft de Vlaamse Regering op 25 mei 2018 de startnota voor de nieuwe MBO afgewerkte olie goedgekeurd. De startnota schetst het kader voor de onderhandelingen met de sector die nu kunnen worden opgestart.

pdf bestandStartnota MBO Afgewerkte olie (56 kB)

 

Studie naar de rol van beheersorganismen

studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarktOp vraag van OVAM bestudeerde Ernst&Young i.s.m. RDC de rol van de beheersorganismen in de afvalmarkt. De studie analyseert de vraag of de huidige invulling van de aanvaardingsplicht via de beheersorganismen economisch efficiënt en juridisch conform verloopt. De onderzoekers komen tot een positief oordeel maar schetsten ook enkele interessante aanbevelingen.

pdf bestandStudie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarkt.pdf (795 kB)

pdf bestandSynthese NL.pdf (1.38 MB)

pdf bestandSynthese FR.pdf (1.39 MB)

pdf bestandSynthese ENG.pdf (1.39 MB)

 

UPV - Nieuw

OECD Updated Guidance on EPR

De OECD heeft een updated Guidance on EPR uitgebracht. OECD rapport

Meer info: www.oecd.org/env/extended-producer-resonsibility-9789264256385-en.htm

ACR+ EPR Club

EPR club heeft haar programma voor 2018 gelanceerd. 

Meer info: www.eprclub.eu