Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Stand van zaken

Aanvaardings-
plichtconvenanten, MBO's,
beheersorganismen ...

UPV Vlaanderen - Nieuw

Evaluatie MBO AEEA 2016-2021

De OVAM verstuurde een vragenlijst naar Recupel en stakeholders als Go4Circle, Herwin, Comeos, Interafval..., met de vraag deze ook onder haar leden te verspreiden. Geeft u ook graag uw mening? U kan onze vragenlijst opvragen bij aeea@ovam.be. Ingevulde antwoorden zijn welkom tot 15 mei 2020 via aeea@ovam.be.

 

Ondertekening AVP-convenant Afvalolie

Op 26 februari 2020 trad de tweede Aanvaardingsplichtconvenant in werking. Na afvalbanden is nu ook voor afvalolie de MBO vervangen door een AVP-convenant. De convenant zet verder in op de uitstekende inzameling van afvalolie en legt strengere verwerkingsdoelstellingen op. De producenten vertrouwen nog steeds op Valorlub voor de praktische invulling van hun aanvaardingsplicht.

pdf bestandAVPC tot 26.02.2028 (7.59 MB)

 

Ondertekening AVP-convenant Afvalbanden

Op 19 november 2019 plaatsten de OVAM en de diverse bedrijfssectoren hun handtekening onder de Aanvaardingsplichtconvenant Afvalbanden. Met de convenant zijn afspraken vastgelegd om de praktische invulling van de aanvaardingsplicht te organiseren.  Recytyre blijft op post als beheersorganisme.  Hoge inzameling en verwerking garanderen en daarnaast verdere stappen zetten richting een circulair model voor banden, zijn de uitdagingen voor de komende jaren. 

pdf bestandAVP-convenant Afalbanden.pdf (8.85 MB)

 

Studie over de rol van beheersorganismen

studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarktOp vraag van de OVAM bestudeerde Ernst&Young i.s.m. RDC de rol van de beheersorganismen in de afvalmarkt. De studie analyseert de vraag of de huidige invulling van de aanvaardingsplicht via de beheersorganismen economisch efficiënt en juridisch conform verloopt. De onderzoekers komen tot een positief oordeel maar schetsten ook enkele interessante aanbevelingen.

pdf bestandStudie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarkt.pdf (795 kB)

pdf bestandSynthese NL.pdf (1.38 MB)

pdf bestandSynthese FR.pdf (1.39 MB)

pdf bestandSynthese ENG.pdf (1.39 MB)

 

UPV - Nieuw

EPR Minimum Requirements

Met de nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen zijn in artikel 8a minimumvereisten voor EPR-systemen vastgelegd. Via een studie van Eunomia zal de Europese Commissie richtlijnen publiceren die de lidstaten moeten helpen bij een goede omzetting van deze vereisten.

Meer info: pdf bestandEU Directive 2018.851.pdf (903 kB)

OECD Updated Guidance on EPR

De OECD heeft een updated "Guidance on EPR" uitgebracht. OECD rapport

Meer info: www.oecd.org/env/extended-producer-resonsibility-9789264256385-en.htm