Silobanden

Inzameling


In 2012 werd gestart met een subsidieregeling voor het inzamelen en verwerken van overtollige silobanden. Deze subsidieregeling, die in 2016 al eens werd verlengd, is eind 2018 beëindigd. Concreet betekent dit dat de aanvragen voor financiële tussenkomst tot 31 december 2018 konden worden ingediend bij de OVAM. Nieuwe aanvragen na die datum zullen niet meer behandeld worden.


Aanvragen die vóór 1 januari 2019 aan de OVAM bezorgd werden, zullen wel nog verder afgehandeld worden. De voorwaarden en handleiding voor deze verdere afhandeling vindt u in de folder rechts van deze pagina bij Publicaties.


Uiteraard kunnen landbouwers die zich willen ontdoen van overtollige silobanden deze nog steeds laten inzamelen door hiervoor geregistreerde inzamelaars. De kosten hiervan zijn volledig voor rekening van de landbouwer.   


U hebt vóór 1 januari 2019 een aanvraag ingediend maar nog geen reactie ontvangen?
Hou er rekening mee dat het verwerken van uw aanvraag bij de OVAM een 3-tal maanden duurt.


Ruil


Landbouwers kunnen beschadigde silobanden omruilen tegen intacte exemplaren. Hiervoor kan u een beroep doen op een inzamelaar uit de lijst ‘Operatoren ruil silobanden’. U vindt deze lijst rechts op deze pagina bij Publicaties. De kosten voor het ruilen van silobanden zijn integraal voor de landbouwer.


De ruil van silobanden gebeurt volgens het '1 tegen 1'-principe, dit wil zeggen 1 versleten siloband tegen 1 onbeschadigde afvalband. Alleen banden van personenwagens, lichte bedrijfswagens of moto’s kunnen geruild worden.