Kunststoffen

Hoewel de hoofdmoot van alle kunststoffen gefabriceerd wordt uit fossiele grondstoffen en het gebruik van recyclaat steeds belangrijker wordt bij de fabricage van nieuwe kunststofproducten, kennen ook bioplastics een sterke opmars.

Maar wat verstaan we juist onder bioplastics en hoe herkennen we ze?

Kunststofcomposieten worden steeds vaker toegepast in transporttoepassingen, energieopwekking en de bouwsector, maar ook in allerlei sport- en vrijetijdsartikelen.

Wat wordt er bedoeld met kunststofcomposieten ? Waar kunnen we ze terug vinden ? Wat kan er mee gebeuren aan het einde van de gebruiksfase ?

Samen richting een beleidsprogramma voor kunststoffen 2019-2024

De OVAM werkt in 2018 toe naar een beleidsprogramma voor kunststoffen 2019-2024.

Dergelijk beleidsprogramma schept een blijvend, gedragen kader voor de samenwerking tussen de overheid en de actoren uit de kunststoffensector om het duurzaam materialenbeheer verder gestalte te geven vanuit de circulaire gedachte. Zo kunnen wij in 2025 aantonen dat wij samen de kunststofkringloop zichtbaar op een aantal punten hebben gesloten en lekkages uit de keten meetbaar hebben verminderd.

Selectieve inzameling van kunststoffen

Kunststoffen worden enkel in de kringloop gehouden als ze selectief zijn ingezameld. Momenteel verdwijnen nog veel kunststoffen via restafval en grofvuil (particulieren) of gemengd afval (bedrijven) naar verbranding.

Initiatieven/maatregelen met betrekking tot :

Selectieve inzameling van kunststoffen op het einde van de gebruiksduur volstaat niet om de kunststofkringloop te sluiten.

Onderstaande projecten helpen mee de afzetmarkt voor kunststofrecyclaten te bevorderen:

Kunststoffen en ecodesign

Hieronder volgen een aantal ecodesign thema's  die van belang zijn voor  de kunststofkringloop :

Op zoek naar een verwerker van kunststofafval en/of op zoek naar een leverancier van kunststofrecyclaten? De Gids van de Belgische Kunststofrecyclage werd gedigitaliseerd: