Voedselverlies

De wereldbevolking groeit snel naar 9 miljard mensen wat het voedingssysteem sterk onder druk zet. Daarom is het voorkomen van voedselverlies een topprioriteit.  Ook de OVAM maakt hiervan een beleidsprioriteit. 

Nieuw: Workshop Voedseldistributieplatformen en Logistiek:

De afgelopen jaren ontvingen sociale organisaties die actief zijn in de herverdeling van voedseloverschotten alsmaar meer giften vanuit de voedingsindustrie en -distributie. Dit is zowel vanuit sociaal oogpunt als vanuit afvalvermijding een positieve evolutie. Door de volumestijging en het goeiend aantal schenkers wordt het organisatorisch uiteraard niet eenvoudiger. Het kanaliseren van de overschotten is een complexe uitdaging geworden. Hoe kunnen de logistieke sector en een technologie platform hiervoor een oplossing bieden? In deze workshop van OVAM, Departement Omgeving, VIL, Rebel en Vengo wordt hier dieper op ingegaan.

6 juni 2019, van 10-12u bij de OVAM. Inschrijvingen voor 5 juni door een mail naar: willy.sarlee@ovam.be

pdf bestandProgramma workshop TWOL logistiek.pdf (337 kB)

Handleiding "Voedselverlies in de zorgsector: hoe kan je het voorkomen?"

Elk lokaal bestuur heeft wel een OCMW, zorginstelling of ziekenhuis dat kookt of voeding verdeelt. Hierbij gaat nogal wat voedsel verloren. Hoe dat kan voorkomen worden, werd in Brugge onderzocht. De resultaten van dit project resulteerde in de handleiding Voedselverlies in de zorg: hoe kan je het voorkomen?”.  

Het netwerk lokale besturen tegen voedselverlies

Daarom werd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en vergelijkbaar Bedrijfsafval actie 30 ingeschreven. In actie 30 werd de oprichting van een lerend netwerk voor lokale besturen voorzien dat hen zal ondersteunen bij het ontwikkelen van een beleid rond voedselverlies. Het netwerk wordt getrokken door de OVAM en het Departement Omgeving.  Partners van het netwerk zijn de VVSG, VVP, Vlaco en Komosie.

Concreet worden workshops georganiseerd rond concrete thema’s waarbij lokale besturen ervaringen en praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen. Van de workshops wordt telkens een dossier opgemaakt waarin lokale besturen de nodige informatie terugvinden. 

Zo werd reeds de problematiek van de Distributieplatformen onderzocht.  Vervolgens werden de mogelijkheden van de Restorestjes  besproken. De vraag: "Hoe kan je als lokaal bestuur werken met voedseloverschotten?" kwam aan bod in de workshop Red de restjes. Hoe voorkomen we dat mensen voedsel weggooien? Eén succesvolle methode is de ‘Food waste Battle’.  Dit werd eind 2017 in Kortrijk georganiseerd met scherpe resultaten. De uitdaging aan alle lokale besturen en verenigingen om het beter te doen is hiermee gelanceerd.  
 

NIEUW: het "Praktijkboek Voedselverlies".

Naast een overlegstructuur en workshops zou er ook een praktijkboek komen met daarin informatie én inspiratie om op lokaal vlak aan de slag te gaan. Dat praktijkboek is nu gerealiseerd. Niet minder dan 20 mogelijke thema’s worden kort beschreven met de nodige links naar meer achtergrondinformatie. Wilt u een 'Feed the 5000' organiseren of een event opzetten zonder voedselverlies? In het Praktijkboek Voedselverlies vindt u de basisinformatie om van start te gaan. Daarnaast worden ook verschillende invalshoeken besproken om het thema lokaal aan te pakken. Het thema voedselverlies is immers gelinkt aan klimaat en armoedebestrijding of het stimuleren van de korte-keten. Een actie opzetten tegen voedselverlies wordt daarmee extra relevant voor alle lokale besturen.

Het Praktijkboek Voedselverlies kan u hier downloaden. 

Meer info? Of wil u meewerken aan dit netwerk? Contacteer één van de partners van het netwerk, lees het e-zine voedselverlies ,  volg het op Twitter via  #voedselverlies of stuur een e-mail naar voedselverlies@vlaanderen.be 
 

Koelkasten en voedselverlies

Een goed beheer van uw koelkast voorkomt veel voedselverlies. Goed invriezen, ontdooien en slim omgaan met uw koelkast, letten op de vervaldatum en de temperatuur goed regelen, kunnen al veel voedselverlies voorkomen.  De website www.koelkastinorde.be bundelt de meest doeltreffende tips over invriezen, koelkastbeheer en koken met restjes. Achtergrondinformatie vindt u op Koelkasten en voedselverlies

Voedselverlies in ketenperspectief

De studie Voedselverlies in ketenperspectief  (2012) onderzocht het voedselverlies in Vlaanderen en maakte het eerste globaal overzicht van de problematiek in Vlaanderen. Enkele pistes, zoals het verduidelijken van de houdbaarheidsinformatie, de verbetering van de verpakking en de rol van de sociale distributie werden verkend. 

Voedselverlies en verpakkingen

De studie 'Voedselverlies en verpakkingen'  onderzocht in welke mate goed ontworpen verpakkingen voedselverlies kunnen voorkomen zonder de globale klimaatimpact te doen toenemen. Deze studie is ook beschikbaar in het Engels (“Food loss and packaging”).  Voorbeelden van innovatieve verpakkingen vindt u op  Pack2savefood 

Cijfers voedselverlies in het restafval

In 2014 werd het voedselverlies in het restafval geanalyseerd in de studie “Onderzoek van het voedselverlies bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het huisvuil.” Er werd 16,9 kg voedselgerelateerd afval gevonden op een totaal van 109,9 kg per persoon per jaar. Meer info over voedselverlies en restafval is ook te vinden in het nieuwe rapport “Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016” ( pgn 18 ev ). In mei 2017 werden de nieuwe cijfers van het voedselverlies over heel de keten bekend gemaakt. Alle informatie hierover vindt u op www.voedselverlies.be/monitor

Inspiratiegids voor een afvalarme horecazaak zonder voedselverlies

In het kader van de Roadmap Voedselverlies worden ook acties ondernomen om het voedselverlies in de horeca te verminderen. Horeca Vlaanderen roept op www.nofoodtowaste.be horecaondernemers op om zich te engageren tegen voedselverlies en het Chefs Charter te ondertekenen. In de inspiratiegids “Kookt u met overschot” komen tientallen tips, tal van goede voorbeelden en ideeën aan bod om voedselverlies in een horecazaak tegen te gaan.

Met de GroeneVent naar minder voedselverlies op events

Vlaamse festivals, evenementen en feesten zijn naast gezellige trefpunten voor muziek, cultuur en sport, ook mekka's van lekkere hapjes en drankjes en … voedselverlies. De GroeneVent roept alle organisatoren en partners op om de strijd aan te gaan tegen voedselverlies. Laat u leiden door de tips van de GroeneVent en zet uw acties in de kijker. Doe de GroeneVentscan of neem een kijkje bij de rubriek catering. Zo kunt u uw inspanningen en groeikansen al meten: www.ovam.be/groeneventscan

Meer info? 

Volg het op Twitter via  #voedselverlies.

Meer info over voedselverlies en de doelstelling in  de "Roadmap voedselverlies" om het voedselverlies in Vlaanderen tegen 2020 met 15% te doen dalen vindt u op www.voedselverlies.be