Keukenafval en etensresten van categorie 1 (internationale transporten) - Vlaamse wetgeving

VLAREMA

Door toepassing van de stortverboden in het VLAREMA (Artikel 4.5.1), is storten in Vlaanderen geen optie.
Voor keukenafval en etensresten afkomstig van internationale transporten is de meest opportune verwerking dus (co)-verbranding (met energierecuperatie), eventueel met voorbehandeling.

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten

Dit besluit legt nadere regels op voor:

  • de melding
  • de financiering van de ophaling van krengen van landbouwdieren
  • de verwijdering in speciale gevallen
  • de inzameling en de erkenningsplicht

Ministerieel besluit van 1 juli 2014 betreffende het kwaliteitsborgingssysteem voor inzamelaars, handelaars en makelaars van dierlijke bijproducten van categorie 1 en categorie 2