EVOA

Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

Als voor het grensoverschrijdende transport van afval de kennisgevingsprocedure van toepassing is, dan vraagt u daar met een kennisgevingsdossier op voorhand toestemming voor.

Een dossier indienen dat volledig is, bevordert de behandeling ervan. Deze pagina geeft informatie over hoe u een volledig dossier indient.

Meer informatie over de procedure.

Contact

inuit@ovam.be

015 284 284

Welke bijlagen toevoegen aan een dossier ?

Een volledig dossier bevat volgende bijlagen

Kennisgevingsnummer en voorbeelden bijlagen
Dossierkost

Een dossierkost van 400 € is van toepassing. Deze is te betalen op rekeningnummer BE61 3751 1171 8417 (BIC BBRUBEBB).

Vermeld het kennisgevingsnummer " " + "kennisgeving Verordening 1013/2006" .

EVOA webloketten
Instructies bij het invullen van het kennisgevingsdocument
Dierlijke bijproducten
Sloopschepen