Materiaalbewust bouwen in kringlopen

Bouwen en wonen zijn zeer belangrijke activiteiten en noden in onze maatschappij. Bouwactiviteiten hebben een grote impact op het milieu. Volgens UNEP (United Nations Environment Programme, 2004) zijn ze wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 40 % van het energieverbruik en de helft van het globale grondstoffenverbruik. Dat we voor de grote uitdaging staan om ons grondstoffenverbruik te rationaliseren, geldt dus zeker voor de bouwsector.

Daarom maakte de OVAM het beleidsprogramma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen'.
Het vervangt het uitvoeringsplan “Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw”. Het nieuwe programma schept een blijvend, gedragen kader voor de samenwerking tussen de overheid en de actoren uit de bouwsector om het duurzame materialenbeheer verder gestalte te geven vanuit de kringloopgedachte. Het beleidsprogramma 'materiaalbewust bouwen in kringlopen' omvat gezamenlijke inspanningen gebundeld in vijf belangrijke thema's met werkvelden die elk concrete ambities en streefbeelden hebben.

 


 

 

 

 

 

 

 

De inspanningen gericht op het duurzaam materialenbeheer in de bouwsector zijn in samenspraak met de betrokken partijen gebundeld in een actieprogramma van telkens twee jaar. Het eerste actieprogramma loopt tot eind 2016.

Het beleidsprogramma Bouw is na goedkeuring door de Vlaamse regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.