Afvalbanden

Hier komt u meer te weten over:

Aanvaardingsplicht

De aanvaardingsplicht geldt voor alle soorten rubber afvalbanden, uitgezonderd fiets- en rupsbanden. Ze geldt zowel voor de vervangmarkt als voor de markt van eerste montage. Eindverkopers van banden zijn verplicht de oude banden gratis in ontvangst te nemen van de klant als die nieuwe banden aankoopt (1 voor 1 principe). De klant mag dus gratis evenveel banden achterlaten als hij aankoopt. De banden moeten wel van dezelfde soort zijn. Eindverkopers zijn bijvoorbeeld niet verplicht om 2 oude vrachtwagenbanden te aanvaarden als de klant 2 nieuwe personenwagenbanden koopt.

De eindverkoper van banden brengt op een goed zichtbare plaats in het verkooppunt een informatieaffiche aan met de titel "Aanvaardingsplicht afvalbanden" en vermeldt op welke wijze hij voldoet aan de aanvaardingsplicht.

Overeenkomstig het VLAREMA moeten bandenproducenten en importeurs van banden een volledige inzameling garanderen en opgelegde recyclagedoelstellingen halen. Deze producenten en invoerders moeten zich ofwel aansluiten bij Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden of over een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan beschikken.

 

Recytyre vzw

Recytyre vzw, het beheersorganisme voor afvalbanden, neemt de aanvaardingsplicht over van de bij hen aangesloten Belgische importeurs of producenten. De eindverkopers van banden voor personenwagens, 4x4, lichte bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens, mobilhomes en caravans, motoren en scooters, vrachtwagens, landbouw-, wegenbouw- en industriële voertuigen of machines en vliegtuigen kunnen met hun afvalbanden gratis terecht bij het inzamelsysteem van Recytyre.

Indien er voldoende afvalbanden (minimaal 60 stuks) op de exploitatiezetel vrijkomen, worden die gratis opgehaald door één van de Recytyre-inzamelaars. Hiervoor moet het inzamelpunt bij Recytyre geregistreerd zijn als ophaalpunt. Zoniet kunnen de oude banden gratis afgegeven worden aan de leverancier van nieuwe banden of kan de eindverkoper met zijn oude banden terecht bij een gratis inzamelpunt voor professionals.

Om dit inzamel- en verwerkingssysteem te financieren storten de importeurs/producenten vanaf de inwerkingtreding van het Recytyresysteem een milieubijdrage in een fonds. Deze milieubijdrage wordt dan via tussenhandelaar en eindverkoper bij elke verkoop van een nieuwe band doorgerekend aan de klant. Bij elke nieuwe band betaalt de klant dus een milieubijdrage, die afzonderlijk (per klant en per type) op de factuur wordt vermeld. Het gaat hier uitsluitend over nieuwe banden. Voor tweedehandsbanden of banden met een vernieuwd loopvlak mag geen milieubijdrage aangerekend worden.

 

Opslag en ophaling

De opslag van afvalbanden gebeurt op een vloeistofdichte vloer met afwateringssysteem en/of in een container. Om te genieten van de gratis inzameling door een Recytyre-ophaler moeten de afvalbanden vrij van water en droog, zuiver en vrij van verf of andere chemicaliën zijn. De afvalbanden moeten ook van de velg ontdaan zijn.

Het is verboden om oude banden met landbouwers of niet geregistreerde inzamelaars mee te geven of af te voeren naar niet vergunde inrichtingen. Vermits het hier gaat om een afvoer van afvalstoffen, wordt elke ophaling van oude banden verplicht geregistreerd in het afvalstoffenregister.

 

 

Nog vragen?

garage-carrosserie@ovam.be
015 284 136